Hoe Lang Werkloos?

De schadevergoeding wegens kennelijk onredelijke opzegging van de arbeidsovereenkomst dient volgens de Hoge Raad te worden begroot. Die begroting dient zoveel mogelijk te worden gebaseerd op de werkelijk door de werknemer te lijden schade. Daarom is het van belang de verwachte werkloosheidsduur van de werknemer bij instroom in de WW te kunnen bepalen. De verwachte werkloosheidsduur in dagen en de kans op het vinden van ander werk kunt u hier berekenen. Ook kan de te verwachten werkloosheidsduur een rol gaan spelen bij de schadeberekening van de billijke vergoeding onder de WWZ. Het is echter nog de vraag hoe rechters de schade als gevolg van het ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever zullen vaststellen.

De berekening is gebaseerd op de belangrijkste indicatoren, gevonden in de databanken van onder andere het CBS, UWV en GBA, over de afgelopen 10 jaar (2003-2012). In de laatste versie van de berekeningstool kan voor drie specifieke situaties de kans worden berekend dat deze situatie zich voordoet met daarbij de verwachte werkloosheidsduur in kalenderdagen. Het gaat om de volgende situaties: 1) werkhervatting als werknemer of zelfstandige, 2) uitstroom naar inactiviteit en 3) werkloos tot pensioen. Ook berekent het systeem het gemiddeld aantal dagen dat de werknemer op zoek is naar een baan.

Onder "Toelichting" is een uitgebreide toelichting op de berekening en een link naar het informatiememo van SEO Economisch Onderzoek bij de berekeningstool te vinden.