Transitie­­vergoeding berekenen

De Transitievergoedingtool is uitgebreider dan andere beschikbare tools op internet. Wat is het verschil?
 • Onze tool is de enige tool die altijd juist is;
 • De tool is compleet (en ook in uitzonderingssituaties kloppend);
 • Duidelijke vragen, met toelichtingen en voorbeelden;
 • Rekening wordt gehouden met onderbrekingen van het dienstverband;
 • Rekening wordt gehouden met deeltijdontslag;
 • U kunt een afwijkend percentage vakantiegeld invullen;
 • Een goede afronding van dagen en blokken van zes maanden;
 • Aftrekbare kosten worden meegenomen in de berekening;
 • Het mogelijk compensatiebedrag voor de werkgever wordt uitgerekend;
 • U ontvangt de meest in de buurt liggende vergoeding als het contract iets eerder of later eindigt;
 • Een duidelijk printbaar overzicht, dat u kunt downloaden en/of kunt ontvangen per e-mail.
 • Is de transitievergoeding ook van belang bij wederzijds goedvinden?

  Ja. Bij een beëindiging met wederzijds goedvinden is de werkgever niet verplicht de transitievergoeding te betalen. De transitievergoeding is wel een goed (minimum) uitgangspunt voor de vergoeding die wordt overeengekomen in de vaststellingsovereenkomst.

  Houdt de tool ook rekening met uitzonderingen?

  De tool houdt rekening met alle uitzonderingen. Eindigt de arbeidsovereenkomst na 1 januari 2020 dan vervallen de uitzonderingen. Ook dit is verwerkt in de tool:

 • De werknemer die vijftig jaar en ouder is en ten minste 120 maanden in dienst is geweest;
 • De werknemer die vijftig jaar is en werkzaam is bij een werkgever die gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst had in de tweede helft van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar van de opzegging;
 • De werknemer die wegens een slechte financiële situatie wordt ontslagen en werkzaam is bij een werkgever die gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst had in de tweede helft van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar van de opzegging.
 • Het salaris is opgebouwd uit verschillende componenten, hoe moet ik dit invullen?

  De tool houdt rekening met verschillende salariscomponenten. U vult het brutosalaris in zonder looncomponenten. Daarna kunt u aangeven of u de vragen over salariscomponenten wilt beantwoorden. Als u hiervoor kiest zal bij de berekening (indien van toepassing) rekening worden gehouden met een: vaste bonus, overwerkvergoeding, vaste toeslag per maand, winstuitkering, eindejaarsuitkering en dertiende maand. Bij de vragen wordt altijd een duidelijke toelichting gegeven.

  De werknemer is twintig jaar of jonger en meer dan twee jaar in dienst. Klopt het dat hij geen recht heeft op een transitievergoeding?

  Ja, dit kan kloppen. De transitievergoeding is niet verschuldigd over de periode dat werknemer de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en gemiddeld ten hoogste 12 uur per week heeft gewerkt. Als dit het geval is, dan tellen deze vragen niet mee bij de vraag of de werknemer recht heeft op een transitievergoeding en zo ja, wat de hoogte hiervan is.

  Waarom krijg ik twee uitkomsten?

  De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend over dienstjaren in blokken van zes maanden. Hierdoor kan het meer of minder gunstig zijn als de arbeidsovereenkomst op een ander tijdstip eindigt. Bij de beëindigingsdatum kan hiermee rekening worden gehouden. Als u geen meer of minder gunstige situatie krijgt, dan verandert de hoogte van de vergoeding niet bij een beëindigingsdatum van maximaal een half jaar eerder of later.