Leeftijd en dienstverband

 
Hebt u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt op de datum dat uw arbeidsovereenkomst eindigt / zal eindigen?
x Wetgeving
Art. 7:673 lid 7 sub b BW.

Wetsgeschiedenis
Kamerstukken I 2013/2014, 33 818, C, p. 97, http://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33818-C.pdf.
Kamerstukken II 2013/2014, 33 818, 7, p. 79, http://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33818-7.pdf.


Uw argumenten

Toelichting

Als uw arbeidsovereenkomst eindigt in verband met of na het bereiken van de voor u geldende AOW-gerechtigde leeftijd, hebt u geen recht op een transitievergoeding. U kunt op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-ouderdomswet-aow/aow-leeftijd-berekenen uw AOW-gerechtigde leeftijd berekenen. Het moment van eindigen is niet wanneer u stopt met werken als u bent vrijgesteld van werkzaamheden, maar de datum waarop de arbeidsovereenkomst officieel eindigt.