Geldigheid proeftijd

 
Is een cao van toepassing op de arbeidsovereenkomst?

Uw argumenten

Toelichting

Een cao is van toepassing als:

-U een incorporatiebeding heeft opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Dit is een schriftelijk beding waarmee u een bepaalde cao op de arbeidsovereenkomst van toepassing verklaart;
-U zelf een cao afgesloten heeft (ondernemings-cao);
-U lid bent van een werkgeversorganisatie die een cao voor u heeft afgesloten (bedrijfstak-cao);
-Er in uw branche een bedrijfstak-cao is die algemeen verbindend verklaard (AVV) is. De cao geldt dan automatisch voor alle werkgevers in de bedrijfstak. Hier zijn soms uitzonderingen op mogelijk, uitzendkrachten vallen bijvoorbeeld vaak niet onder de cao van het bedrijf waar ze werken, maar vallen onder een eigen uitzend-cao.