Leeftijd en dienstverband

 
Heeft de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt op de datum waarop u de arbeidsovereenkomst wilt laten eindigen?
x Wetgeving
Art. 7:673 lid 7 sub b BW.

Wetsgeschiedenis
Kamerstukken I 2013/2014, 33 818, C, p. 97, http://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33818-C.pdf.
Kamerstukken II 2013/2014, 33 818, 7, p. 79, http://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33818-7.pdf.


Uw argumenten

Toelichting

Als de arbeidsovereenkomst eindigt in verband met of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, heeft de werknemer geen recht op een transitievergoeding. Op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-ouderdomswet-aow/aow-leeftijd-berekenen kunt u de AOW-gerechtigde leeftijd berekenen. Het moment van eindigen is niet wanneer de werknemer stopt met werken als hij vrijgesteld is van werkzaamheden, maar de datum waarop de arbeidsovereenkomst officieel eindigt.