Tijdelijk of vast contract?

Algemeen

 
Zijn sinds de einddatum van de laatste arbeidsovereenkomst 2 maanden verstreken?

Toelichting

Let op dat voor een werknemer een strikte termijn geldt voor het indienen van een vordering bij de rechtbank. Het verzoek moet binnen 2 maanden na het einde van de laatste arbeidsovereenkomst door de rechtbank zijn ontvangen. Als deze termijn is verstreken, dan is de rechter niet meer bevoegd te oordelen over het verzoek.