Algemeen

 

Uw werkgever wil uw arbeidsovereenkomst beëindigen wegens een andere grond dan de specifiek in de wet genoemde gronden (zogenaamde h-grond). De volgende vragen gaan hierover.


Uw argumenten

Toelichting

Bij een ontslag op basis van deze grond kunt u denken aan de volgende situaties:

- Strafrechtelijke veroordeling;
- Detentie;
- Illegaliteit;
- Ontbreken van een tewerkstellingsvergunning;
- Onoplosbaar verschil van inzicht tussen een manager en de werkgever over het te voeren beleid binnen de organisatie;
- Tegenvallende resultaten van bijvoorbeeld een voetbaltrainer, terwijl geen sprake is van disfunctioneren.