Andere gronden

Algemeen

 
Uw werkgever wil uw arbeidsovereenkomst beëindigen wegens een andere grond dan de specifiek in de wet genoemde gronden (zogenaamde h-grond). De volgende vragen gaan hierover.

Uw argumenten

Toelichting

Bij een ontslag op basis van deze grond kunt u denken aan de volgende situaties:
  • Strafrechtelijke veroordeling;
  • Detentie;
  • Illegaliteit;
  • Ontbreken van een tewerkstellingsvergunning;
  • Onoplosbaar verschil van inzicht tussen een manager en de werkgever over het te voeren beleid binnen de organisatie;
  • Tegenvallende resultaten van bijvoorbeeld een voetbaltrainer, terwijl geen sprake is van disfunctioneren.