Dringende reden

Termijn

 
Uw werkgever heeft uw arbeidsovereenkomst wegens een dringende reden opgezegd. Bij een geldig en terecht ontslag op staande voet eindigt uw arbeidsovereenkomst direct en hoeft uw werkgever niet eerst toestemming te vragen aan het UWV of de kantonrechter. Er geldt dan ook geen opzegtermijn. Daarnaast hebt u geen recht op een WW uitkering. De volgende vragen worden gesteld om te kijken of u argumenten hebt om het ontslag op staande voet aan te vechten.

Uw argumenten

Toelichting

Voorbeelden van dringende redenen zijn: diefstal, verduistering, misleiding bij sollicitatie, mishandeling, werkweigering en ongeoorloofde afwezigheid.