Algemeen

 

Bij bedrijfseconomische redenen kunnen verschillende fases in de procedure van toepassing zijn:

  • Fase 1: Uw werkgever wil werknemers ontslaan en probeert er samen met u uit te komen;
  • Fase 2: Uw werkgever heeft een ontslagaanvraag ingediend bij het UWV en u wilt misschien bezwaar maken;
  • Fase 3: Uw werkgever heeft van de toestemming van het UWV gebruik gemaakt en heeft u ontslagen. U wilt misschien naar de kantonrechter gaan.
  • Fase 4: Uw werkgever is naar de kantonrechter gegaan of probeert er samen met u uit te komen nadat zijn verzoek door het UWV is afgewezen. Ook als u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hebt die niet tussentijds kan worden opgezegd, zit u in fase 4.
  • Bezwaar maken bij Ontslagcommissie: bij cao kan in uw bedrijf een onafhankelijke Ontslagcommissie zijn ingesteld, die gaat over de beoordeling van het ontslag wegens bedrijfseconomische reden.
Welke situatie is van toepassing?


Uw argumenten