Ontslaggrond

 
Heeft uw werkgever één of meer ontslaggronden aangevoerd?

Toelichting

Let op: kies alleen voor 'Meer ontslaggronden' als het twee of meer redenen uit dit rijtje zijn:
  • Regelmatige ziekte;
  • Disfunctioneren;
  • Verwijtbaar handelen/nalaten;
  • Weigeren arbeid te verrichten wegens een ernstig gewetensbezwaar;
  • Verstoorde arbeidsverhouding;
  • H-grond. Deze ontslaggrond is voor situaties die niet vallen onder één van de andere ontslaggronden (naast de bovenstaande gronden zijn dit bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid).
  •