Verwijtbaar handelen

Grond

 
Uw werkgever wil uw arbeidsovereenkomst beëindigen vanwege verwijtbaar handelen of nalaten. In welk opzicht hebt u volgens uw werkgever verwijtbaar gehandeld of nagelaten?
x Wetgeving
Artikel 7:678 lid 2 BW.

Wetsgeschiedenis
Kamerstukken II 2013/14, 33818, 3, p. 99, http://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33818-3.pdf.


Uw argumenten

Toelichting

Als uw werkgever meer gronden voor het bestaan van de redelijke grond verwijtbaar handelen heeft aangevoerd, dan kiest u eerst één van toepassing zijnde grond. Als de vragen over die gebeurtenis zijn gesteld, kunt u aangeven dat uw werkgever nog meer gronden heeft aangevoerd en komt u opnieuw in dit keuzemenu. Alle argumenten zullen in de gegenereerde brieven worden samengevoegd. Ook krijgt u aan het eind een conclusie of wel of geen sprake lijkt te zijn van een redelijke grond voor ontslag, gebaseerd op alle antwoorden.