Hoe Lang Werkloos voor berekening billijke vergoeding

Al meer rechtbanken en Hoven hebben in een uitspraak aangegeven dat de transitievergoeding niet altijd alle gevolgen van ontslag kan dekken. Ondanks dat de wetgever heeft gezegd dat dit niet de bedoeling is, zijn veel situaties denkbaar dat wel naar de gevolgen van het ontslag moet worden gekeken, om zo tot de hoogte van de toe te kennen billijke vergoeding te komen. Hof Den Haag overwoog in maart al ondubbelzinnig:

"Het onderhavige geval illustreert dat toekenning van alleen de transitievergoeding als compensatie voor de inkomensschade die de ontbinding tot gevolg heeft, tot een onaanvaardbare uitkomst kan leiden. In een dergelijk geval zal de rechter daarom gehouden zijn bij het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding rekening te houden met de aan de gedragingen van de werkgever toe te rekenen inkomens- en pensioenschade, voor zover deze het bedrag van de transitievergoeding evident overschrijdt. Overigens betekent dit niet dat de billijke vergoeding een volledige vergoeding dient te zijn van de inkomens- en/of pensioenschade."

Alhoewel volgens het Hof niet de hele inkomens- en/of pensioenschade gedekt hoeft te worden, biedt de tool Hoe Lang Werkloos een goede basis om tot een berekening te komen. De resultaten van de tool voorspellen de te verwachten werkloosheidsduur en daarmee de te verwachten inkomensschade.

De gratis variant van de tool is nog steeds op deze site beschikbaar en ook uitgebreide berekeningen, op basis van 23 variabelen, worden op verzoek gemaakt.