Tools voor ontslag

  • Voor werknemers, werkgevers, juristen en advocaten
  • Duidelijke adviezen
  • Documenten speciaal voor uw situatie gemaakt
  • Dagelijkse updates aan de hand van rechtspraak

Snel naar

Een (dreigend) ontslag
Wat te doen?
Geen moeilijke, lange zoektocht naar antwoorden
Vragen in de tool beantwoorden vanaf computer/mobiel
Direct resultaat!
Adviesrapport en op maat gemaakte documenten

Tools voor ontslag

Ontslagen of ontslag dreigt, wat nu? Wat is de transitievergoeding en hoe moet ik de transitievergoeding berekenen? Hoe voer ik verweer of maak ik bezwaar en waar vind ik een goede ontslagbrief? Is de instemming met het ontslag geldig? Is wel sprake van disfunctioneren, verwijtbaar handelen of een verstoorde arbeidsverhouding? En is al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan of kan het tijdelijk contract nog een keer worden verlengd? ArbeidsmarktResearch UvA B.V. hoort bij de Universiteit van Amsterdam en heeft voor de antwoorden op al deze vragen een tool ontwikkeld.


Ontslagtool Mag Ontslag: een uitgebreide inschatting of er een redelijke grond voor ontslag is. Alle ontslaggronden zitten in de tool en ook kunnen meer gronden tegelijk worden doorlopen. Altijd antwoord op de vraag of ontslag is toegestaan, of het nu gaat om bijvoorbeeld ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, langdurige arbeidsongeschiktheid, disfunctioneren, verwijtbaar handelen, verstoorde arbeidsverhouding of een ontslag op staande voet.


Hoe Lang in Dienst (HLiD): berekent op basis van maximaal 24 actuele variabelen de te verwachten resterende baanduur zonder het ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. De tool is een hulpmiddel om de hoogte van een eventuele billijke vergoeding te motiveren.


Afspiegelingstool: snel en makkelijk de ontslagvolgorde bepalen bij het verval van arbeidsplaatsen door een bedrijfseconomische reden, zoals een reorganisatie, werkvermindering of slechte financiële situatie. Ook handig bij omgekeerd afspiegelen.


Transitievergoeding werknemer/werkgever: maakt de berekening van de hoogte inzichtelijk. Altijd een juiste uitkomst van de transitievergoeding, omdat met alle factoren en uitzonderingen rekening wordt gehouden.


Tijdelijk of vast contract?: bepaalt of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan of dat nog een tijdelijke arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan.


Ontslag bij faillissement: genereert brieven voor de werknemer aan de curator en/of het UWV.


AOW-/pensioenontslag: geeft antwoord op de vraag of de arbeidsovereenkomst eindigt of is geëindigd bij het bereiken van de AOW- of pensioenleeftijd. Ook bekijkt de tool of de werkgever de arbeidsovereenkomst kan opzeggen in verband met de leeftijd van werknemer.


Instemming ongedaan maken: helpt bij de vraag of instemming met het ontslag kan worden ingetrokken.


Ontslag tijdens proeftijd: geeft aan of een proeftijdbeding geldig is overeengekomen en/of ontslag in de proeftijd mag.

Nieuws

Mijn werkgever lijdt aan de Coronacrisis. Word ik ontslagen?

08-10-2020 - Voor menig werkgever is de Coronacrisis een zware tijd. Dit brengt veel onzekerheid teweeg. Heeft uw werkgever al laten weten dat hij u wil ontslaan of vreest u voor een dreigend ontslag? Zorg dat u niet lijdt onder de Coronacrisis en leg al uw zorgen neer Arbeidsmarktresearch. Wij geven persoonlijk... Meer


Update ontslagtools Bedrijfseconomische omstandigheden (a-grond) en Langdurige arbeidsongeschiktheid (b-grond)

29-09-2020 - De ontslagtools Bedrijfseconomische omstandigheden (a-grond) en Langdurige arbeidsongeschiktheid (b-grond) hebben een update gekregen. Bedrijfseconomische omstandigheden (a-grond) UWV werknemer In de tool voor ontslag Bedrijfseconomische omstandigheden (a-grond) UWV is de afspiegeling uitgebreid. Bepaald kan worden of de werkgever de juiste categorie van uitwisselbare functies hanteerde. Ook is de vragenlijst aangepast naar aanleiding van... Meer


Rachel Rietveld in de Jurist (het Financieele Dagblad)

30-07-2020 - In het interview: ‘’Artificial Intelligence: 'Er moet een digitale wasstraat voor juristen komen'’’ geeft Rachel Rietveld haar visie op een onderzoek van Deloitte waaruit blijkt dat Nederlandse bedrijven achterlopen – ten opzichte van andere landen wereldwijd – met investeringen in Artificial Intelligence (AI). Rietveld stelt onder andere dat zij voorstander... Meer


Evaluatie Wet werk en zekerheid

09-07-2020 - Arbeidsmarktresearch UvA B.V. werkte mee aan de evaluatie Wet werk en zekerheid (Wwz). Deze evaluatie is op 30 juni aangeboden aan de Tweede Kamer. Het onderzoek bekijkt of de doelen van de Wwz zijn behaald. Deze doelen zijn onder andere het verkleinen van de verschillen tussen werknemers met een vast... Meer


WODC onderzoek Algoritmische besluitvorming

09-07-2020 - Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) doet onderzoek naar het gebruik van algoritmen bij (voorbereiding van) besluitvorming. Dit leidde tot het verkennende onderzoek ‘Juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen’. Rachel Rietveld van Arbeidsmarktresearch UvA B.V. nam deel aan de Expertmeeting waarin de onderzoekers hun casestudy hebben gepresenteerd en besproken.... Meer