Tools voor ontslag

  • Voor werknemers, werkgevers, juristen en advocaten
  • Duidelijke adviezen
  • Documenten speciaal voor uw situatie gemaakt
  • Dagelijkse updates aan de hand van rechtspraak

Snel naar

Een (dreigend) ontslag
Wat te doen?
Geen moeilijke, lange zoektocht naar antwoorden
Vragen in de tool beantwoorden vanaf computer/mobiel
Direct resultaat!
Adviesrapport en op maat gemaakte documenten

Tools voor ontslag

Ontslagen of ontslag dreigt, wat nu? Wat is de transitievergoeding en hoe moet ik de transitievergoeding berekenen? Hoe voer ik verweer of maak ik bezwaar en waar vind ik een goede ontslagbrief? Is de instemming met het ontslag geldig? Is wel sprake van disfunctioneren, verwijtbaar handelen of een verstoorde arbeidsverhouding? En is al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan of kan het tijdelijk contract nog een keer worden verlengd? ArbeidsmarktResearch UvA B.V. hoort bij de Universiteit van Amsterdam en heeft voor de antwoorden op al deze vragen een tool ontwikkeld.


Ontslagtool Mag Ontslag: een uitgebreide inschatting of er een redelijke grond voor ontslag is. Alle ontslaggronden zitten in de tool en ook kunnen meer gronden tegelijk worden doorlopen. Altijd antwoord op de vraag of ontslag is toegestaan, of het nu gaat om bijvoorbeeld ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, langdurige arbeidsongeschiktheid, disfunctioneren, verwijtbaar handelen, verstoorde arbeidsverhouding of een ontslag op staande voet.


Hoe Lang in Dienst (HLiD): berekent op basis van maximaal 24 actuele variabelen de te verwachten resterende baanduur zonder het ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. De tool is een hulpmiddel om de hoogte van een eventuele billijke vergoeding te motiveren.


Afspiegelingstool: snel en makkelijk de ontslagvolgorde bepalen bij het verval van arbeidsplaatsen door een bedrijfseconomische reden, zoals een reorganisatie, werkvermindering of slechte financiële situatie. Ook handig bij omgekeerd afspiegelen.


Transitievergoeding werknemer/werkgever: maakt de berekening van de hoogte inzichtelijk. Altijd een juiste uitkomst van de transitievergoeding, omdat met alle factoren en uitzonderingen rekening wordt gehouden.


Tijdelijk of vast contract?: bepaalt of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan of dat nog een tijdelijke arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan.


Ontslag bij faillissement: genereert brieven voor de werknemer aan de curator en/of het UWV.


AOW-/pensioenontslag: geeft antwoord op de vraag of de arbeidsovereenkomst eindigt of is geëindigd bij het bereiken van de AOW- of pensioenleeftijd. Ook bekijkt de tool of de werkgever de arbeidsovereenkomst kan opzeggen in verband met de leeftijd van werknemer.


Instemming ongedaan maken: helpt bij de vraag of instemming met het ontslag kan worden ingetrokken.


Ontslag tijdens proeftijd: geeft aan of een proeftijdbeding geldig is overeengekomen en/of ontslag in de proeftijd mag.

Nieuws

Tool Hoe Lang in Dienst (HLiD) voor motivering billijke vergoeding

12-12-2018 - De Hoge Raad heeft nog een keer bevestigd dat de te verwachten arbeidsduur een rol speelt bij het bepalen van de hoogte van een billijke vergoeding (zie: ECLI:NL:HR:2018:2218). Gekeken moet worden hoelang de arbeidsovereenkomst zou hebben geduurd als de werkgever niet ernstig verwijtbaar had gehandeld. Dit is een hypothetische situatie en... Meer


Transitievergoeding bij deeltijdontslag, snellere berekening voor juristen & verhoging maximumbedrag

05-11-2018 - Opnieuw zijn verbeteringen doorgevoerd in de transitievergoedingtool. Als u jurist bent, kunt u ervoor kiezen een aantal vragen over te slaan. Dit kunt u doen als u zeker weet dat er geen bijzonderheden zijn rondom het recht op de vergoeding of rondom de hoogte van de vergoeding. Deze bijzonderheden zijn:- Einde... Meer


Compensatiebedrag transitievergoeding berekenen

01-10-2018 - De tool voor berekening van de transitievergoeding is uitgebreid. Vanaf nu berekent de tool ook hoe hoog het bedrag is dat het UWV aan de werkgever compenseert bij ontslag op grond van langdurige arbeidsongeschiktheid (b-grond). In slechts twee extra stappen berekent u zowel het bedrag waar de werknemer recht op... Meer


Transitievergoeding berekenen: verval overgangsrecht

15-08-2018 - Tot 1 januari 2020 geldt ten aanzien van de hoogte van de transitievergoeding een overgangsregeling voor:- De werknemer die vijftig jaar of ouder is en ten minste tien jaar in dienst is;- De werknemer die vijftig jaar of ouder is en werkt bij een kleine werkgever (gemiddeld minder dan 25... Meer


Web-app voor mobiele telefoon of tablet

06-07-2018 - Bereik onze tools ook via de handige web-app! Hiermee hebt u altijd in één klik hulp bij ontslag. Zo kunt u bijvoorbeeld in de trein direct een verweerschrift genereren. Ook is het handig als u (vaker) de hoogte van een transitievergoeding wilt bereken. Hoe te installeren op Iphone/Ipad? 1. Open één van... Meer