Tools voor ontslag

  • Voor werknemers, werkgevers, juristen en advocaten
  • Duidelijke adviezen
  • Documenten speciaal voor uw situatie gemaakt
  • Dagelijkse updates aan de hand van rechtspraak

Snel naar

Een (dreigend) ontslag
Wat te doen?
Geen moeilijke, lange zoektocht naar antwoorden
Vragen in de tool beantwoorden vanaf computer/mobiel
Direct resultaat!
Adviesrapport en op maat gemaakte documenten

Tools voor ontslag

Ontslagen of ontslag dreigt, wat nu? Wat is de transitievergoeding en hoe moet ik de transitievergoeding berekenen? Hoe voer ik verweer of maak ik bezwaar en waar vind ik een goede ontslagbrief? Is de instemming met het ontslag geldig? Is wel sprake van disfunctioneren, verwijtbaar handelen of een verstoorde arbeidsverhouding? En is al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan of kan het tijdelijk contract nog een keer worden verlengd? ArbeidsmarktResearch UvA B.V. hoort bij de Universiteit van Amsterdam en heeft voor de antwoorden op al deze vragen een tool ontwikkeld.


Ontslagtool Mag Ontslag: een uitgebreide inschatting of er een redelijke grond voor ontslag is. Alle ontslaggronden zitten in de tool en ook kunnen meer gronden tegelijk worden doorlopen. Altijd antwoord op de vraag of ontslag is toegestaan, of het nu gaat om bijvoorbeeld ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, langdurige arbeidsongeschiktheid, disfunctioneren, verwijtbaar handelen, verstoorde arbeidsverhouding of een ontslag op staande voet.


Hoe Lang in Dienst (HLiD): berekent op basis van maximaal 24 actuele variabelen de te verwachten resterende baanduur zonder het ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. De tool is een hulpmiddel om de hoogte van een eventuele billijke vergoeding te motiveren.


Afspiegelingstool: snel en makkelijk de ontslagvolgorde bepalen bij het verval van arbeidsplaatsen door een bedrijfseconomische reden, zoals een reorganisatie, werkvermindering of slechte financiële situatie. Ook handig bij omgekeerd afspiegelen.


Transitievergoeding werknemer/werkgever: maakt de berekening van de hoogte inzichtelijk. Altijd een juiste uitkomst van de transitievergoeding, omdat met alle factoren en uitzonderingen rekening wordt gehouden.


Tijdelijk of vast contract?: bepaalt of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan of dat nog een tijdelijke arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan.


Ontslag bij faillissement: genereert brieven voor de werknemer aan de curator en/of het UWV.


AOW-/pensioenontslag: geeft antwoord op de vraag of de arbeidsovereenkomst eindigt of is geëindigd bij het bereiken van de AOW- of pensioenleeftijd. Ook bekijkt de tool of de werkgever de arbeidsovereenkomst kan opzeggen in verband met de leeftijd van werknemer.


Instemming ongedaan maken: helpt bij de vraag of instemming met het ontslag kan worden ingetrokken.


Ontslag tijdens proeftijd: geeft aan of een proeftijdbeding geldig is overeengekomen en/of ontslag in de proeftijd mag.

Nieuws

Resultaat Hoe Lang in Dienst makkelijker gebruiken

09-04-2019 - Met de Tool Hoe Lang in Dienst (HLiD) wordt berekend hoelang het dienstverband had geduurd als de werkgever niet ernstig verwijtbaar had gehandeld. Met de uitkomst van HLiD kan het gederfde loon worden berekend, wat een goed startpunt is voor een ontslagvergoeding: de billijke vergoeding. Dit kan vanaf nu zeer... Meer


Amsterdam Law Hub

08-03-2019 - Op 26 februari vond op Roeterseiland de officiële opening van de Amsterdam Law Hub plaats. De Law Hub is onderdeel van de Amsterdam Law Practice waarbij ARR (Mag Ontslag?) samenwerkt met de andere maatschappelijke juridische partners, rechtswinkels en start-ups. Bij dit initiatief van de UvA staan de toegankelijkheid van het... Meer


Boek Databeheer en legal tech, inleiding voor het hoger juridisch onderwijs

22-02-2019 - Met veel plezier heeft ARR een bijdrage geleverd aan het boek Databeheer en legal tech dat onlangs is verschenen. Databeheer en legal tech biedt een introductie in het gebruik van technologie in de rechtspraktijk. Het geeft inzicht in het belang van legal tech en behandelt een selectie van kennis en vaardigheden... Meer


Tool Hoe Lang in Dienst (HLiD) voor motivering billijke vergoeding

12-12-2018 - De Hoge Raad heeft nog een keer bevestigd dat de te verwachten arbeidsduur een rol speelt bij het bepalen van de hoogte van een billijke vergoeding (zie: ECLI:NL:HR:2018:2218). Gekeken moet worden hoelang de arbeidsovereenkomst zou hebben geduurd als de werkgever niet ernstig verwijtbaar had gehandeld. Dit is een hypothetische situatie en... Meer


Transitievergoeding bij deeltijdontslag, snellere berekening voor juristen & verhoging maximumbedrag

05-11-2018 - Opnieuw zijn verbeteringen doorgevoerd in de transitievergoedingtool. Als u jurist bent, kunt u ervoor kiezen een aantal vragen over te slaan. Dit kunt u doen als u zeker weet dat er geen bijzonderheden zijn rondom het recht op de vergoeding of rondom de hoogte van de vergoeding. Deze bijzonderheden zijn:- Einde... Meer