Tools voor ontslag

  • Voor werknemers, werkgevers, juristen en advocaten
  • Duidelijke adviezen
  • Documenten speciaal voor uw situatie gemaakt
  • Dagelijkse updates aan de hand van rechtspraak

Snel naar

Een (dreigend) ontslag
Wat te doen?
Geen moeilijke, lange zoektocht naar antwoorden
Vragen in de tool beantwoorden vanaf computer/mobiel
Direct resultaat!
Adviesrapport en op maat gemaakte documenten

Tools voor ontslag

Ontslagen of ontslag dreigt, wat nu? Wat is de transitievergoeding en hoe moet ik de transitievergoeding berekenen? Hoe voer ik verweer of maak ik bezwaar en waar vind ik een goede ontslagbrief? Is de instemming met het ontslag geldig? Is wel sprake van disfunctioneren, verwijtbaar handelen of een verstoorde arbeidsverhouding? En is al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan of kan het tijdelijk contract nog een keer worden verlengd? ArbeidsmarktResearch UvA B.V. hoort bij de Universiteit van Amsterdam en heeft voor de antwoorden op al deze vragen een tool ontwikkeld.


Ontslagtool Mag Ontslag: een uitgebreide inschatting of er een redelijke grond voor ontslag is. Alle ontslaggronden zitten in de tool en ook kunnen meer gronden tegelijk worden doorlopen. Altijd antwoord op de vraag of ontslag is toegestaan, of het nu gaat om bijvoorbeeld ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, langdurige arbeidsongeschiktheid, disfunctioneren, verwijtbaar handelen, verstoorde arbeidsverhouding of een ontslag op staande voet.


Hoe Lang in Dienst (HLiD): berekent op basis van maximaal 24 actuele variabelen de te verwachten resterende baanduur zonder het ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. De tool is een hulpmiddel om de hoogte van een eventuele billijke vergoeding te motiveren.


Afspiegelingstool: snel en makkelijk de ontslagvolgorde bepalen bij het verval van arbeidsplaatsen door een bedrijfseconomische reden, zoals een reorganisatie, werkvermindering of slechte financiƫle situatie. Ook handig bij omgekeerd afspiegelen.


Transitievergoeding werknemer/werkgever: maakt de berekening van de hoogte inzichtelijk. Altijd een juiste uitkomst van de transi tievergoeding, omdat met alle factoren en uitzonderingen rekening wordt gehouden.


Tijdelijk of vast contract?: bepaalt of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan of dat nog een tijdelijke arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan.


Ontslag bij faillissement: genereert brieven voor de werknemer aan de curator en/of het UWV.


AOW-/pensioenontslag: geeft antwoord op de vraag of de arbeidsovereenkomst eindigt of is geƫindigd bij het bereiken van de AOW- of pensioenleeftijd. Ook bekijkt de tool of de werkgever de arbeidsovereenkomst kan opzeggen in verband met de leeftijd van werknemer.


Instemming ongedaan maken: helpt bij de vraag of instemming met het ontslag kan worden ingetrokken.


Ontslag tijdens proeftijd: geeft aan of een proeftijdbeding geldig is overeengekomen en/of ontslag in de proeftijd mag.

Nieuws

Updates Corona

19-07-2022 - De regering heeft besloten dat elke sector zelf beleid moet maken wat betreft Corona. Er zijn op dit moment dus geen landelijke richtlijnen. Wij van Arbeidsmarktresearch houden de ontwikkelingen in de gaten en houden u op de hoogte van wat werkgever en werknemer moeten en kunnen. Hou daarom onze website in de... Meer


MagOntslag neemt deel aan NL AIC Community

01-06-2022 - Wij zijn er bij MagOntslag al langer bewust van dat Artificiële Intelligentie (AI)  impact zal hebben op alle bedrijfssectoren, ons privéleven en de maatschappij als geheel. Wij zijn daarom verheugd om mee te kunnen delen dat wij deelnemen aan de NL AIC community! Deze community is erop gericht Nederlandse AI-activiteiten... Meer


Toetreding AI in de sociale rechtshulp een goed idee?

05-04-2022 - Op 25 maart werd in de UvA Amsterdam Law Hub op Roeterseiland het Symposium Rechtshulp 2.0 gehouden! Tijdens dit symposium werd het onderzoek van de Raad voor Rechtsbijstand over ‘Het probleem van de volle boodschappentas’ fysiek toegelicht. De bevindingen van het onderzoek werden uiteengezet, waarbij als centrale vraag ter discussie... Meer


Symposium Rechtshulp 2.0

16-03-2022 - Op 25 maart wordt van 13:30-17:00 in de UvA Amsterdam Law Hub op Roeterseiland het Symposium Rechtshulp 2.0 gehouden! Wij hebben de afgelopen tijd natuurlijk al vaker gepost over de ontwikkelingen omtrent het onderzoek van de Raad voor Rechtsbijstand over  ‘Het probleem van de volle boodschappentas’, en dit is het moment waarop het... Meer


Leestip: artikel over 'Het probleem van de volle boodschappentas'

09-02-2022 - In een eerder nieuwsbericht hadden wij het over een bericht van de Amsterdam Law Hub over het project genaamd ‘Het probleem van de volle boodschappentas’.   Eind vorige maand heeft ook de Raad voor Rechtsbijstand een artikel gedeeld over dit project. Hierin vertelt de initiatiefnemer onder andere over de voortgang van het project en hoe... Meer