Tools voor ontslag

  • Voor werknemers, werkgevers, juristen en advocaten
  • Duidelijke adviezen
  • Documenten speciaal voor uw situatie gemaakt
  • Dagelijkse updates aan de hand van rechtspraak

Snel naar

Een (dreigend) ontslag
Wat te doen?
Geen moeilijke, lange zoektocht naar antwoorden
Vragen in de tool beantwoorden vanaf computer/mobiel
Direct resultaat!
Adviesrapport en op maat gemaakte documenten

Tools voor ontslag

Ontslagen of ontslag dreigt, wat nu? Wat is de transitievergoeding en hoe moet ik de transitievergoeding berekenen? Hoe voer ik verweer of maak ik bezwaar en waar vind ik een goede ontslagbrief? Is de instemming met het ontslag geldig? Is wel sprake van disfunctioneren, verwijtbaar handelen of een verstoorde arbeidsverhouding? En is al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan of kan het tijdelijk contract nog een keer worden verlengd? ArbeidsmarktResearch UvA B.V. hoort bij de Universiteit van Amsterdam en heeft voor de antwoorden op al deze vragen een tool ontwikkeld.


Ontslagtool Mag Ontslag: een uitgebreide inschatting of er een redelijke grond voor ontslag is. Alle ontslaggronden zitten in de tool en ook kunnen meer gronden tegelijk worden doorlopen. Altijd antwoord op de vraag of ontslag is toegestaan, of het nu gaat om bijvoorbeeld ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, langdurige arbeidsongeschiktheid, disfunctioneren, verwijtbaar handelen, verstoorde arbeidsverhouding of een ontslag op staande voet.


Hoe Lang in Dienst (HLiD): berekent op basis van maximaal 24 actuele variabelen de te verwachten resterende baanduur zonder het ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. De tool is een hulpmiddel om de hoogte van een eventuele billijke vergoeding te motiveren.


Afspiegelingstool: snel en makkelijk de ontslagvolgorde bepalen bij het verval van arbeidsplaatsen door een bedrijfseconomische reden, zoals een reorganisatie, werkvermindering of slechte financiële situatie. Ook handig bij omgekeerd afspiegelen.


Transitievergoeding werknemer/werkgever: maakt de berekening van de hoogte inzichtelijk. Altijd een juiste uitkomst van de transitievergoeding, omdat met alle factoren en uitzonderingen rekening wordt gehouden.


Tijdelijk of vast contract?: bepaalt of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan of dat nog een tijdelijke arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan.


Ontslag bij faillissement: genereert brieven voor de werknemer aan de curator en/of het UWV.


AOW-/pensioenontslag: geeft antwoord op de vraag of de arbeidsovereenkomst eindigt of is geëindigd bij het bereiken van de AOW- of pensioenleeftijd. Ook bekijkt de tool of de werkgever de arbeidsovereenkomst kan opzeggen in verband met de leeftijd van werknemer.


Instemming ongedaan maken: helpt bij de vraag of instemming met het ontslag kan worden ingetrokken.


Ontslag tijdens proeftijd: geeft aan of een proeftijdbeding geldig is overeengekomen en/of ontslag in de proeftijd mag.

Nieuws

Bètaversie WAB transitievergoeding

21-06-2019 - Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans inwerking (WAB). Het arbeidsrecht wordt dan op meer punten veranderd. Ook de manier waarop de transitievergoeding wordt berekend. De tool voor de berekening van de transitievergoeding is hierop aangepast. De eerste bètaversie is nu online! Ook met uitzonderingen is rekening gehouden.... Meer


Wijzigingen tools als gevolg van de WAB

03-06-2019 - Afgelopen week is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen door de Eerste Kamer. Deze nieuwe wet gaat per 1 januari 2020 gelden. De wijzigingen moeten gaan zorgen voor een betere werking van de arbeidsmarkt. In de WAB zijn de volgende belangrijkste veranderingen opgenomen: - De ketenregeling wordt verruimd. Sinds de Wwz... Meer


Nieuw: begrippenlijst

24-05-2019 - Wat is een verstoorde arbeidsverhouding? Of passende arbeid? En is ontbinding hetzelfde als ontslag? Alle arbeidsrechtelijke begrippen zijn vanaf nu te vinden in één overzicht. Hierin worden juridische termen op een duidelijke en eenvoudige manier uitgelegd. Natuurlijk geven we in onze tools al een uitleg bij lastige begrippen, maar met... Meer


Resultaat Hoe Lang in Dienst makkelijker gebruiken

09-04-2019 - Met de Tool Hoe Lang in Dienst (HLiD) wordt berekend hoelang het dienstverband had geduurd als de werkgever niet ernstig verwijtbaar had gehandeld. Met de uitkomst van HLiD kan het gederfde loon worden berekend, wat een goed startpunt is voor een ontslagvergoeding: de billijke vergoeding. Dit kan vanaf nu zeer... Meer


Amsterdam Law Hub

08-03-2019 - Op 26 februari vond op Roeterseiland de officiële opening van de Amsterdam Law Hub plaats. De Law Hub is onderdeel van de Amsterdam Law Practice waarbij ARR (Mag Ontslag?) samenwerkt met de andere maatschappelijke juridische partners, rechtswinkels en start-ups. Bij dit initiatief van de UvA staan de toegankelijkheid van het... Meer