Tools voor ontslag

  • Voor werknemers, werkgevers, juristen en advocaten
  • Duidelijke adviezen
  • Documenten speciaal voor uw situatie gemaakt
  • Dagelijkse updates aan de hand van rechtspraak

Snel naar

Een (dreigend) ontslag
Wat te doen?
Geen moeilijke, lange zoektocht naar antwoorden
Vragen in de tool beantwoorden vanaf computer/mobiel
Direct resultaat!
Adviesrapport en op maat gemaakte documenten

Tools voor ontslag

Ontslagen of ontslag dreigt, wat nu? Wat is de transitievergoeding en hoe moet ik de transitievergoeding berekenen? Hoe voer ik verweer of maak ik bezwaar en waar vind ik een goede ontslagbrief? Is de instemming met het ontslag geldig? Is wel sprake van disfunctioneren, verwijtbaar handelen of een verstoorde arbeidsverhouding? En is al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan of kan het tijdelijk contract nog een keer worden verlengd? ArbeidsmarktResearch UvA B.V. hoort bij de Universiteit van Amsterdam en heeft voor de antwoorden op al deze vragen een tool ontwikkeld.


Ontslagtool Mag Ontslag: een uitgebreide inschatting of er een redelijke grond voor ontslag is. Alle ontslaggronden zitten in de tool en ook kunnen meer gronden tegelijk worden doorlopen. Altijd antwoord op de vraag of ontslag is toegestaan, of het nu gaat om bijvoorbeeld ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, langdurige arbeidsongeschiktheid, disfunctioneren, verwijtbaar handelen, verstoorde arbeidsverhouding of een ontslag op staande voet.


Hoe Lang in Dienst (HLiD): berekent op basis van maximaal 24 actuele variabelen de te verwachten resterende baanduur zonder het ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. De tool is een hulpmiddel om de hoogte van een eventuele billijke vergoeding te motiveren.


Afspiegelingstool: snel en makkelijk de ontslagvolgorde bepalen bij het verval van arbeidsplaatsen door een bedrijfseconomische reden, zoals een reorganisatie, werkvermindering of slechte financiële situatie. Ook handig bij omgekeerd afspiegelen.


Transitievergoeding werknemer/werkgever: maakt de berekening van de hoogte inzichtelijk. Altijd een juiste uitkomst van de transitievergoeding, omdat met alle factoren en uitzonderingen rekening wordt gehouden.


Tijdelijk of vast contract?: bepaalt of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan of dat nog een tijdelijke arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan.


Ontslag bij faillissement: genereert brieven voor de werknemer aan de curator en/of het UWV.


AOW-/pensioenontslag: geeft antwoord op de vraag of de arbeidsovereenkomst eindigt of is geëindigd bij het bereiken van de AOW- of pensioenleeftijd. Ook bekijkt de tool of de werkgever de arbeidsovereenkomst kan opzeggen in verband met de leeftijd van werknemer.


Instemming ongedaan maken: helpt bij de vraag of instemming met het ontslag kan worden ingetrokken.


Ontslag tijdens proeftijd: geeft aan of een proeftijdbeding geldig is overeengekomen en/of ontslag in de proeftijd mag.

Nieuws

Gezocht: onderzoeksstagiair (m/v)

10-06-2020 - Ben jij een student die met plezier de nieuwste (arbeidsrechtelijke) uitspraken doorleest? En lijkt het je leuk om bezig te zijn met verschillende onderzoeksopdrachten? Arbeidsmarktresearch UvA BV (ARR) is doorlopend op zoek naar onderzoeksstagiair(e)s. Daarbij gaat de voorkeur uit naar studenten in de eindfase van de bachelor of masterfase van... Meer


Duur dienstverband echt van belang voor billijke vergoeding

05-06-2020 - De Hoge Raad heeft op 29 mei 2020 beslist dat de rechter bij het bepalen van de hoogte van een billijke vergoeding rekening moet houden met de argumenten van partijen over de hoogte van de vergoeding (ECLI:NL:HR:2020:955). Waaronder het argument over de duur van het dienstverband zoals dat geduurd zou... Meer


NIEUW - Oproepwerknemer

04-05-2020 - Door het Corona-virus kan het gebeuren dat oproepkrachten minder of niet meer opgeroepen worden. Op Magontslag.nl vindt u nu een speciale pagina met meer informatie over en voor oproepkrachten. Wilt u bijvoorbeeld weten wat u moet doen als uw werkgever uw oproep intrekt of u helemaal niet meer oproept? Klik dan hier voor de pagina. Hier staat... Meer


NOW-regeling – tool voor berekenen hoogte subsidie

03-04-2020 - Afgelopen week is de NOW-regeling bekend gemaakt en inmiddels alweer aangepast. Met de NOW-regeling kunt u subsidie aanvragen en direct een voorschot op uw loonkosten krijgen. Het voorschot is gebaseerd op een voorlopige inschatting van uw loonkosten en de verwachte omzetdaling tijdens de coronacrisis. Met de NOW-tool kunt u direct... Meer


Decimalen bij de transitievergoedingstool

30-03-2020 - Het is nu mogelijk het aantal gewerkte uren met 2 decimalen (bijvoorbeeld 36,75 uur per week) in te vullen. Ook is de tool Transitievergoeding WAB aangepast. Hier kunt u nu kiezen bepaalde vragen over te slaan, als u zeker bent dat bepaalde situaties niet op u (of uw cliënt) van toepassing... Meer