Tools voor ontslag

  • Voor werknemers, werkgevers, juristen en advocaten;
  • Duidelijke adviezen;
  • Documenten speciaal voor uw situatie gemaakt;
  • Dagelijkse updates aan de hand van rechtspraak.

Snel naar

Tools voor ontslag

Ontslagen of ontslag dreigt, wat nu? Wat is de transitievergoeding en hoe moet ik de transitievergoeding berekenen? Hoe voer ik verweer of maak ik bezwaar en waar vind ik een goede ontslagbrief? Is de instemming met het ontslag geldig? Is wel sprake van disfunctioneren, verwijtbaar handelen of een verstoorde arbeidsverhouding? En is al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan of kan het tijdelijk contract nog een keer worden verlengd? ArbeidsmarktResearch UvA B.V. hoort bij de Universiteit van Amsterdam en heeft voor al deze vragen een tool ontwikkeld.


Ontslagtool Mag Ontslag: een uitgebreide inschatting of er een redelijke grond voor ontslag is. Alle ontslaggronden zitten in de tool en ook kunnen meer gronden tegelijk worden doorlopen. Altijd antwoord op de vraag of ontslag is toegestaan, of het nu gaat om bijvoorbeeld ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, langdurige arbeidsongeschiktheid, disfunctioneren, verwijtbaar handelen, verstoorde arbeidsverhouding of een ontslag op staande voet;


Afspiegelingstool: snel en makkelijk de ontslagvolgorde bepalen bij het verval van arbeidsplaatsen door een bedrijfseconomische reden, zoals een reorganisatie, werkvermindering of slechte financiƫle situatie. Ook handig bij omgekeerd afspiegelen.


Transitievergoeding: maakt de berekening van de hoogte inzichtelijk. Altijd een juiste uitkomst van de transitievergoeding, omdat met alle factoren en uitzonderingen rekening wordt gehouden.


"Tijdelijk of vast contract?": bepaalt of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan of dat nog een tijdelijke arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan.


Faillissement: genereert brieven voor de werknemer aan de curator en/of het UWV.


AOW-/pensioenontslag: geeft antwoord op de vraag of de arbeidsovereenkomst eindigt of is geƫindigd bij het bereiken van de AOW- of pensioenleeftijd. Ook bekijkt de tool of de werkgever de arbeidsovereenkomst kan opzeggen in verband met de leeftijd van werknemer.


Instemming ongedaan maken: helpt bij de vraag of instemming met het ontslag kan worden ingetrokken.


Proeftijdontslag: geeft aan of een proeftijdbeding geldig is overeengekomen en/of ontslag in de proeftijd mag.

Nieuws

Welkom op de vernieuwde website

21-07-2017 - www.magontslag.nl is vernieuwd! Het resultaat is een overzichtelijke website met een frisse uitstraling.De belangrijkste voordelen van de nieuwe website zijn: Duidelijker en toegankelijker. Gebruiksvriendelijk op desktop, tablet én mobiel. Een overzichtelijk uitklapmenu. De tools voor de verschillende ontslaggronden zijn nu makkelijk afzonderlijk te benaderen. ... Meer


Gevolgen ontslag wegen mee bij vaststellen hoogte billijke vergoeding

06-07-2017 - Vrijdag 30 juni 2017 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen (ECLI:NL:HR:2017:1187) over het karakter van een billijke vergoeding en de wijze waarop deze moet worden berekend. Hieruit volgt dat de billijke vergoeding geen punitief karakter heeft. Een werkgever hoeft dus niet meer te betalen bij een jaarlijkse hoge omzet,... Meer


Eerste vragen Mag Ontslag gratis

27-06-2017 - Vanaf nu zijn de eerste vragen van de ontslagtool Mag Ontslag gratis beschikbaar. Op internet zijn steeds meer (ontslag)tools beschikbaar. Deze tools bevatten vaak te weinig vragen en zijn van slechte kwaliteit, waardoor zij geen correcte juridische inschatting geven. Het zijn vaak marketingtools. Mag Ontslag stelt alle relevante vragen en... Meer


Mag Ontslag in preadviezen NJV 2017

26-04-2017 - Een traditionele rechtelijke procedure is niet meer vanzelfsprekend. Dit blijkt ook uit de preadviezen van de Nederlandse Juristen-Vereniging (NJV) met als thema ‘Afscheid van de klassieke rechterlijke procedure?’. Voor de totstandkoming van de preadviezen heeft de NJV met juristen en wetenschappers gediscussieerd. Bij het onderwerp digitalisering en rechtspraak wordt Mag... Meer


Nevenwerkzaamheden in verwijtbaar handelen/nalaten

18-04-2017 - In de rechtspraak komt het (steeds vaker) voor dat werkgever en werknemer het niet eens zijn over het al dan niet verrichten van nevenwerkzaamheden. Soms staat in de arbeidsovereenkomst een meldplicht voor deze extra werkzaamheden, soms is het deels of geheel verboden. In de ontslaggrond verwijtbaar handelen/nalaten kunt u vanaf... Meer