Tools voor ontslag

  • Voor werknemers, werkgevers, juristen en advocaten
  • Duidelijke adviezen
  • Documenten speciaal voor uw situatie gemaakt
  • Dagelijkse updates aan de hand van rechtspraak

Snel naar

Een (dreigend) ontslag
Wat te doen?
Geen moeilijke, lange zoektocht naar antwoorden
Vragen in de tool beantwoorden vanaf computer/mobiel
Direct resultaat!
Adviesrapport en op maat gemaakte documenten

Tools voor ontslag

Ontslagen of ontslag dreigt, wat nu? Wat is de transitievergoeding en hoe moet ik de transitievergoeding berekenen? Hoe voer ik verweer of maak ik bezwaar en waar vind ik een goede ontslagbrief? Is de instemming met het ontslag geldig? Is wel sprake van disfunctioneren, verwijtbaar handelen of een verstoorde arbeidsverhouding? En is al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan of kan het tijdelijk contract nog een keer worden verlengd? ArbeidsmarktResearch UvA B.V. hoort bij de Universiteit van Amsterdam en heeft voor de antwoorden op al deze vragen een tool ontwikkeld.


Ontslagtool Mag Ontslag: een uitgebreide inschatting of er een redelijke grond voor ontslag is. Alle ontslaggronden zitten in de tool en ook kunnen meer gronden tegelijk worden doorlopen. Altijd antwoord op de vraag of ontslag is toegestaan, of het nu gaat om bijvoorbeeld ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, langdurige arbeidsongeschiktheid, disfunctioneren, verwijtbaar handelen, verstoorde arbeidsverhouding of een ontslag op staande voet.


Hoe Lang in Dienst (HLiD): berekent op basis van maximaal 24 actuele variabelen de te verwachten resterende baanduur zonder het ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. De tool is een hulpmiddel om de hoogte van een eventuele billijke vergoeding te motiveren.


Afspiegelingstool: snel en makkelijk de ontslagvolgorde bepalen bij het verval van arbeidsplaatsen door een bedrijfseconomische reden, zoals een reorganisatie, werkvermindering of slechte financiƫle situatie. Ook handig bij omgekeerd afspiegelen.


Transitievergoeding werknemer/werkgever: maakt de berekening van de hoogte inzichtelijk. Altijd een juiste uitkomst van de transitievergoeding, omdat met alle factoren en uitzonderingen rekening wordt gehouden.


Tijdelijk of vast contract?: bepaalt of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan of dat nog een tijdelijke arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan.


Ontslag bij faillissement: genereert brieven voor de werknemer aan de curator en/of het UWV.


AOW-/pensioenontslag: geeft antwoord op de vraag of de arbeidsovereenkomst eindigt of is geƫindigd bij het bereiken van de AOW- of pensioenleeftijd. Ook bekijkt de tool of de werkgever de arbeidsovereenkomst kan opzeggen in verband met de leeftijd van werknemer.


Instemming ongedaan maken: helpt bij de vraag of instemming met het ontslag kan worden ingetrokken.


Ontslag tijdens proeftijd: geeft aan of een proeftijdbeding geldig is overeengekomen en/of ontslag in de proeftijd mag.

Nieuws

NIEUW - Oproepkracht

13-01-2020 - Vanaf 1 januari 2020 gelden andere regels voor oproepkrachten. Als u oproepkracht bent, moet uw werkgever zich hieraan houden. Weet u niet zeker of u oproepkracht bent? Kom erachter met de tool 'Ben ik oproepkracht?'. Uw werkgever moet u in sommige gevallen een aanbod doen voor een vast contract. Hier moet... Meer


NIEUW - Keuzehulp Transitievergoeding

23-12-2019 - Vanaf 1 januari 2020 verandert de regelgeving rondom de transitievergoeding. Om verwarring te voorkomen welke regels op u van toepassing zijn, hebben we de Keuzehulp Transitievergoeding gemaakt. Als u start met de tool Transitievergoeding werknemer/werkgever komt u automatisch in de Keuzehulp terecht. Door de vragen te beantwoorden bepaalt de Keuzehulp of... Meer


Tool Tijdelijk of vast contract: WAB-proof

02-08-2019 - Alle wijzigingen die de WAB met zich brengt zijn verwerkt in de tool ‘Tijdelijk of vast contract?’. Vanaf nu kunt u met de tool zien of ook onder de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) sprake is van een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd. De belangrijkste wijzing is de ketenregeling.... Meer


LET OP - Nieuwe berekening huidige transitievergoeding

02-08-2019 - De Wwz Transitievergoedingtool is in overeenstemming gebracht met het overgangsrecht van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Het overgangsrecht van de WAB wijzigt het moment waarop het overgangsrecht van de Wwz vervalt. De bijzondere regelingen van artikel 7:673a, c en d BW zouden op basis van het overgangsrecht van de... Meer


Berekening transitievergoeding werkt weer

20-07-2019 - De afgelopen periode was het af en toe niet mogelijk een berekening te krijgen voor de transitievergoeding. Inmiddels zijn alle problemen verholpen. Zowel de tool die de transitievergoeding onder de Wwz berekent als die voor de WAB werkt volledig. Eindigt de arbeidsovereenkomst na 1 januari 2020, dan moet in de... Meer