Tools voor ontslag

  • Voor werknemers, werkgevers, juristen en advocaten
  • Duidelijke adviezen
  • Documenten speciaal voor uw situatie gemaakt
  • Dagelijkse updates aan de hand van rechtspraak

Snel naar

Een (dreigend) ontslag
Wat te doen?
Geen moeilijke, lange zoektocht naar antwoorden
Vragen in de tool beantwoorden vanaf computer/mobiel
Direct resultaat!
Adviesrapport en op maat gemaakte documenten

Tools voor ontslag

Ontslagen of ontslag dreigt, wat nu? Wat is de transitievergoeding en hoe moet ik de transitievergoeding berekenen? Hoe voer ik verweer of maak ik bezwaar en waar vind ik een goede ontslagbrief? Is de instemming met het ontslag geldig? Is wel sprake van disfunctioneren, verwijtbaar handelen of een verstoorde arbeidsverhouding? En is al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan of kan het tijdelijk contract nog een keer worden verlengd? ArbeidsmarktResearch UvA B.V. hoort bij de Universiteit van Amsterdam en heeft voor de antwoorden op al deze vragen een tool ontwikkeld.


Ontslagtool Mag Ontslag: een uitgebreide inschatting of er een redelijke grond voor ontslag is. Alle ontslaggronden zitten in de tool en ook kunnen meer gronden tegelijk worden doorlopen. Altijd antwoord op de vraag of ontslag is toegestaan, of het nu gaat om bijvoorbeeld ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, langdurige arbeidsongeschiktheid, disfunctioneren, verwijtbaar handelen, verstoorde arbeidsverhouding of een ontslag op staande voet.


Afspiegelingstool: snel en makkelijk de ontslagvolgorde bepalen bij het verval van arbeidsplaatsen door een bedrijfseconomische reden, zoals een reorganisatie, werkvermindering of slechte financiƫle situatie. Ook handig bij omgekeerd afspiegelen.


Transitievergoeding: maakt de berekening van de hoogte inzichtelijk. Altijd een juiste uitkomst van de transitievergoeding, omdat met alle factoren en uitzonderingen rekening wordt gehouden.


Tijdelijk of vast contract?: bepaalt of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan of dat nog een tijdelijke arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan.


Ontslag bij faillissement: genereert brieven voor de werknemer aan de curator en/of het UWV.


AOW-/pensioenontslag: geeft antwoord op de vraag of de arbeidsovereenkomst eindigt of is geƫindigd bij het bereiken van de AOW- of pensioenleeftijd. Ook bekijkt de tool of de werkgever de arbeidsovereenkomst kan opzeggen in verband met de leeftijd van werknemer.


Instemming ongedaan maken: helpt bij de vraag of instemming met het ontslag kan worden ingetrokken.


Ontslag tijdens proeftijd: geeft aan of een proeftijdbeding geldig is overeengekomen en/of ontslag in de proeftijd mag.

Nieuws

Hoe Lang in Dienst nu te gebruiken!

06-02-2018 - Zoals al eerder door ons aangekondigd, is ervoor gekozen de tool Hoe Lang Werkloos niet meer te updaten naar recente gegevens. In plaats daarvan hebben wij, mede naar aanleiding van diverse rechtspraak, gekozen voor de ontwikkeling van een tool die de resterende duur van de arbeidsovereenkomst bepaalt. Inmiddels is deze tool... Meer


Fijne feestdagen!

21-12-2017 - Arbeidsmarktresearch UvA B.V. wenst iedereen een vrolijk kerstfeest en een goed 2018! Ook in het nieuwe jaar staan wij graag voor u klaar door de tools up to date te houden. Zo wordt de maximale transitievergoeding per 1 januari 2018 verhoogd van €77.000 naar  €79.000. Dit nieuwe maximum geldt voor arbeidsovereenkomsten... Meer


Resultaat Mag Ontslag in overzichtelijk rapport

14-12-2017 - Het resultaat van de ontslagtools Mag Ontslag wordt vanaf nu weergegeven in een overzichtelijk rapport. U ziet in één oogopslag welke argumenten u hebt, maar ook welke punten in uw nadeel werken. Bij elk argument staat een icoon die aangeeft hoe sterk het argument is. In de legenda wordt de... Meer


Berichtgeving Hoe Lang Werkloos, nieuwe tool

09-11-2017 - Verschillende berichten melden dat de tool ‘Hoe Lang Werkloos’ niet meer bruikbaar zou zijn voor het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding. Terecht overwoog de kantonrechter te Rotterdam dat de gegevens achter de tool niet recent zijn geupdate. Het kopen en verwerken van de daarvoor benodigde statistische gegevens... Meer


Nominatie Mag Ontslag

06-09-2017 - ARR UvA B.V. is met Mag Ontslag genomineerd voor de HiiL Justice Innovation Award en zit al bij de halve finalisten. De 'Justice Accelarator' richt zich op juridische innovatieven met sociale impact. Door de toegankelijkheid van het recht te vergroten met gebruikmaking van digitale mogelijkheden, past Mag Ontslag hier perfect... Meer