Tools voor ontslag

  • Voor werknemers, werkgevers, juristen en advocaten
  • Duidelijke adviezen
  • Documenten speciaal voor uw situatie gemaakt
  • Dagelijkse updates aan de hand van rechtspraak

Snel naar

Een (dreigend) ontslag
Wat te doen?
Geen moeilijke, lange zoektocht naar antwoorden
Vragen in de tool beantwoorden vanaf computer/mobiel
Direct resultaat!
Adviesrapport en op maat gemaakte documenten

Tools voor ontslag

Ontslagen of ontslag dreigt, wat nu? Wat is de transitievergoeding en hoe moet ik de transitievergoeding berekenen? Hoe voer ik verweer of maak ik bezwaar en waar vind ik een goede ontslagbrief? Is de instemming met het ontslag geldig? Is wel sprake van disfunctioneren, verwijtbaar handelen of een verstoorde arbeidsverhouding? En is al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan of kan het tijdelijk contract nog een keer worden verlengd? ArbeidsmarktResearch UvA B.V. hoort bij de Universiteit van Amsterdam en heeft voor de antwoorden op al deze vragen een tool ontwikkeld.


Ontslagtool Mag Ontslag: een uitgebreide inschatting of er een redelijke grond voor ontslag is. Alle ontslaggronden zitten in de tool en ook kunnen meer gronden tegelijk worden doorlopen. Altijd antwoord op de vraag of ontslag is toegestaan, of het nu gaat om bijvoorbeeld ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, langdurige arbeidsongeschiktheid, disfunctioneren, verwijtbaar handelen, verstoorde arbeidsverhouding of een ontslag op staande voet.


Hoe Lang in Dienst (HLiD): berekent op basis van maximaal 24 actuele variabelen de te verwachten resterende baanduur zonder het ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. De tool is een hulpmiddel om de hoogte van een eventuele billijke vergoeding te motiveren.


Afspiegelingstool: snel en makkelijk de ontslagvolgorde bepalen bij het verval van arbeidsplaatsen door een bedrijfseconomische reden, zoals een reorganisatie, werkvermindering of slechte financiële situatie. Ook handig bij omgekeerd afspiegelen.


Transitievergoeding werknemer/werkgever: maakt de berekening van de hoogte inzichtelijk. Altijd een juiste uitkomst van de transitievergoeding, omdat met alle factoren en uitzonderingen rekening wordt gehouden.


Tijdelijk of vast contract?: bepaalt of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan of dat nog een tijdelijke arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan.


Ontslag bij faillissement: genereert brieven voor de werknemer aan de curator en/of het UWV.


AOW-/pensioenontslag: geeft antwoord op de vraag of de arbeidsovereenkomst eindigt of is geëindigd bij het bereiken van de AOW- of pensioenleeftijd. Ook bekijkt de tool of de werkgever de arbeidsovereenkomst kan opzeggen in verband met de leeftijd van werknemer.


Instemming ongedaan maken: helpt bij de vraag of instemming met het ontslag kan worden ingetrokken.


Ontslag tijdens proeftijd: geeft aan of een proeftijdbeding geldig is overeengekomen en/of ontslag in de proeftijd mag.

Nieuws

Privacy

08-06-2018 - Sinds 25 mei is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Tijdens of na het gebruik van de tools kan worden gevraagd om persoonlijke gegevens. Wij doen dit alleen als dit nodig is voor een juiste inschatting van uw rechtspositie of om de resultaten naar u toe te kunnen sturen.... Meer


Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

01-05-2018 - Er is een nieuw wetsvoorstel dat moet bijdragen aan een beter werkende arbeidsmarkt: de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Het kabinet wil het aantrekkelijker maken voor werkgevers om werknemers in vaste dienst te nemen. Ook moeten meer mensen kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. In het wetsvoorstel is onder andere opgenomen dat: -... Meer


Online rekentool Hoe Lang in Dienst nu beschikbaar

27-03-2018 - Vanaf vandaag kan de te verwachten resterende arbeidsduur online berekend worden. De tool Hoe Lang in Dienst, die Hoe Lang Werkloos vervangt, kan volledig online worden ingevuld en betaald en ook het rapport kan direct worden gedownload of gemaild. De maximaal 24 variabelen worden uitgevraagd op de manier zoals ook... Meer


Hoe Lang in Dienst nu te gebruiken!

06-02-2018 - Zoals al eerder door ons aangekondigd, is ervoor gekozen de tool Hoe Lang Werkloos niet meer te updaten naar recente gegevens. In plaats daarvan hebben wij, mede naar aanleiding van diverse rechtspraak, gekozen voor de ontwikkeling van een tool die de resterende duur van de arbeidsovereenkomst bepaalt. Inmiddels is deze tool... Meer


Fijne feestdagen!

21-12-2017 - Arbeidsmarktresearch UvA B.V. wenst iedereen een vrolijk kerstfeest en een goed 2018! Ook in het nieuwe jaar staan wij graag voor u klaar door de tools up to date te houden. Zo wordt de maximale transitievergoeding per 1 januari 2018 verhoogd van €77.000 naar  €79.000. Dit nieuwe maximum geldt voor arbeidsovereenkomsten... Meer