Afspiegelen bij bedrijfseconomisch ontslag kan nu makkelijker

In het Tijdschrift voor Ontslagrecht wordt in gegaan op de doelstelling van afspiegeling en hoe dit doel (beter) bereikt kan worden. De afspiegeling die werkgever verplicht moet maken bij ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen, is een moeilijke opgave. Het artikel ‘Het gebrekkige afspiegelen door het UWV’ laat zien dat de regels die het UWV heeft opgesteld niet alleen lastig zijn, maar ook incompleet en dat deze niet altijd goed uitgevoerd worden. De tool voor afspiegeling geeft wel op een correcte wijze uitvoering aan het afspiegelingsbeginsel. De tool is verkrijgbaar op www.magontslag.nl en de eerste reacties zijn heel positief.

Klik hier voor het artikel ‘Het gebrekkige afspiegelen door het UWV’, mr. Rachel Rietveld, TvO januari 2017, nr. 1.

Hier kunt u een uitgebreide handleiding van de tool vinden waarin de te nemen stappen en de uitkomst te zien zijn.