Ontslagrecht nog niet op de schop?

Twee jaar na de invoering van de Wwz bestaat nog veel discussie over de veranderingen. Vooral het ontslagrecht en de ketenregeling liggen onder vuur. Al enige tijd werd door de werkgevers en vakbonden onderhandeld over een nieuw sociaal akkoord. FNV heeft eind juni aangegeven geen versoepeling van het ontslagrecht te willen. Het aanpassen van de ontslagbescherming, leidt volgens de vakbond tot meer flex en een afname van het aantal arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. De werkgeversverenigingen willen juist wel meer mogelijkheden voor ontslag en willen vaker tijdelijke arbeidsovereenkomsten kunnen aanbieden. ArbeidsmarktResearch UvA B.V., de makers van Mag Ontslag, volgt de ontwikkelingen op de voet. Eventuele wijzigingen in het ontslagrecht zullen direct worden doorgevoerd in de verschillende tools als dit nodig blijkt te zijn. De tool ‘Tijdelijk of vast contract?’ is bijvoorbeeld al uitgebreid met een vraag over seizoensgebonden arbeid.