Berichtgeving Hoe Lang Werkloos, nieuwe tool

Verschillende berichten melden dat de tool ‘Hoe Lang Werkloos’ niet meer bruikbaar zou zijn voor het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding. Terecht overwoog de kantonrechter te Rotterdam dat de gegevens achter de tool niet recent zijn geupdate. Het kopen en verwerken van de daarvoor benodigde statistische gegevens is erg kostbaar en tijdrovend. Aangezien lange tijd niet duidelijk was of de gevolgen van ontslag nu wel of niet mogen worden meegenomen in de billijke vergoeding, was het een te grote investering om de tool aan te bieden op basis van de meest recent beschikbare gegevens. Inmiddels heeft de Hoge Raad duidelijkheid gegeven en hebben we besloten een nieuw systeem te bouwen waarmee de te verwachten (resterende) baanduur van een individuele werknemer wordt berekend. Een dergelijke tool biedt handvatten voor het vaststellen van de hoogte van een billijke vergoeding, omdat hiermee de schade die de werknemer lijdt door het ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever inzichtelijk wordt gemaakt. De te verwachten baanduur wordt gebaseerd op gegevens uit databanken van onder andere het CBS, de GBA en EBB. De berekening zal worden gemaakt aan de hand van actuele conjuncturele variabelen. Daarnaast worden onder meer de persoonlijke omstandigheden, het arbeidsverleden en verschillende bedrijfskenmerken meegenomen.

 

De nieuwe tool is naar verwachting vanaf februari 2018 beschikbaar op www.magontslag.nl en kan direct een rapport genereren. Voordat de nieuwe tool online zal verschijnen, maar waarschijnlijk niet vóór half januari, kunnen op verzoek handmatige berekeningen met de nieuwe tool worden gemaakt.