Hoe Lang in Dienst nu te gebruiken!

Zoals al eerder door ons aangekondigd, is ervoor gekozen de tool Hoe Lang Werkloos niet meer te updaten naar recente gegevens. In plaats daarvan hebben wij, mede naar aanleiding van diverse rechtspraak, gekozen voor de ontwikkeling van een tool die de resterende duur van de arbeidsovereenkomst bepaalt. Inmiddels is deze tool beschikbaar. Op dit moment kunnen alleen nog handmatige berekeningen door ons gemaakt worden, wat wij tegen het gebruikelijke tarief van € 150 op aanvraag doen. Daartoe moet dit Excel-bestand ingevuld en opgestuurd worden. U ontvangt dan binnen 1-2 werkdagen de resultaten met toelichting en de factuur.

Op zeer korte termijn zal de tool Hoe Lang in Dienst op onze website beschikbaar zijn, zodat direct en door de gebruiker zelf een berekening kan worden gemaakt. Betaling zal dan via iDeal verlopen. Ook zal een tool beschikbaar komen die helpt te bepalen of en zo ja op welke billijke vergoeding een recht kan bestaan en of de tool geschikt is voor de onderbouwing van de hoogte ervan.

Wij houden u op de hoogte!