Wijzigingen tools als gevolg van de WAB

Afgelopen week is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen door de Eerste Kamer. Deze nieuwe wet gaat per 1 januari 2020 gelden. De wijzigingen moeten gaan zorgen voor een betere werking van de arbeidsmarkt.

In de WAB zijn de volgende belangrijkste veranderingen opgenomen:

De ketenregeling wordt verruimd. Sinds de Wwz gold dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat op het moment dat het dienstverband meer dan 24 maanden heeft geduurd. De termijn van 24 maanden (2 jaar) wordt verlengd naar 36 maanden (3 jaar);

- De lengte van het dienstverband is niet meer van belang voor het recht op de transitievergoeding. U krijgt direct recht op de transitievergoeding vanaf de dag dat de arbeidsovereenkomst is ingegaan;

- De i-grond (cumulatiegrond) wordt ingevoerd. De i-grond geeft rechters de mogelijkheid om een ontbindingsverzoek toe te wijzen door twee gronden te combineren als niet is voldaan aan de eisen van deze gronden afzonderlijk. Vindt ontslag op de i-grond plaats, dan zal een extra vergoeding worden toegekend tot maximaal 50% van de transitievergoeding.

De wetswijzigingen hebben gevolgen voor de tools. Op dit moment zijn wij druk bezig met het verwerken van al deze wijzigingen. Via onze nieuwspagina houden we u op de hoogte welke tools in overeenstemming met de WAB zijn gebracht. Houd deze dus goed in de gaten!