De Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd gaat veranderen!

Wat verandert er?

Voor werknemers van AOW-gerechtigde leeftijd geldt momenteel dat bij ziekte zij 13 weken doorbetaald krijgen van de werkgever. Die periode wordt per 1 april 6 weken. De werknemer krijgt dan vanaf het moment dat hij de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt nog 6 weken het loon doorbetaald, tenzij de arbeidsovereenkomst eerder eindigt.

Hetzelfde geldt voor de termijn dat ze niet mogen worden ontslagen door de werkgever en voor de re-integratieverplichtingen.

Wat is het doel van deze wet?

Sommige werknemers willen doorwerken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Vanaf dat moment vallen zij onder de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Het is de bedoeling dat werken voor AOW-gerechtigden zo gemakkelijker wordt.

Wat doet Magontslag.nl met deze verandering?

Wij zorgen dat al onze tools altijd up-to-date zijn. Daarom zijn vóór 1 april alle tools bijgewerkt. U kunt alle tools daarom gewoon gebruiken.