Toetreding AI in de sociale rechtshulp een goed idee?

Tags: AI, Artificial intelligence, Artificiele intelligentie, Sociale rechtshulp, Toekomst, MagOntslag, Rachel Rietveld, Ontwikkeling

Op 25 maart werd in de UvA Amsterdam Law Hub op Roeterseiland het Symposium Rechtshulp 2.0 gehouden!

Tijdens dit symposium werd het onderzoek van de Raad voor Rechtsbijstand over ‘Het probleem van de volle boodschappentas’ fysiek toegelicht. De bevindingen van het onderzoek werden uiteengezet, waarbij als centrale vraag ter discussie stond: hoe zit het met digitalisering van de sociaal juridische dienstverlening? 

MagOntslag werkte mee aan dit onderzoek als expert op het gebied van digitale toepassingen op het recht. Het MagOntslag team deed onderzoek naar de verschillende vormen en mogelijkheden van digitale toepassingen op de sociale rechtshulp. Vervolgens werd bekeken in welke fases van het sociaal juridische dienstverlening traject deze toepassingen het best ingezet kunnen worden. Rachel Rietveld was vanuit MagOntslag aanwezig bij het symposium om dit deel van het onderzoek te bespreken en een aanzet te geven voor het ontwikkelen van concrete nieuwe plannen met betrekking tot de digitalisering van de sociaal juridische dienstverlening.

Tijdens het symposium kwamen veel verschillende perspectieven naar voren. De conclusie was dat digitalisering niet als vervanging maar als ondersteuning van de sociaal juridische dienstverlening moet dienen. Daarbij moet bij de ontwikkeling van digitale tools gedacht worden aan het bereiken van de verschillende groepen mensen die op zoek zijn naar sociaal juridische dienstverlening. Er bestaat namelijk veel onderscheid tussen deze groepen. Onder andere wat betreft de zelfredzaamheid en geletterdheid. Ook voor MagOntslag is het belangrijk om hiervan bewust te zijn bij het ontwikkelen van onze tools. 

Het symposium was daarom een mooie aanzet om met nieuwe inzichten verder te bouwen aan de digitalisering van de sociale rechtshulp!