Gebruik “Hoe Lang Werkloos?” voor de schadeberekening van oudere werknemers

In de uitspraak van 4 februari jl. van de kantonrechter te Utrecht (ECLI:NL:RBMNE:2015:1625) stond net als in de uitspraak van 11 november 2014 van het Hof ’s-Hertogenbosch de opzegging van een “oudere” werknemer centraal. Doordat de tool van “Hoe Lang Werkloos?” is gebaseerd op historische data van 2003 tot en met 2012 en in die tijd nog veel gebruik werd gemaakt van vervroegde uittredingsmogelijkheden, geeft het aantal te verwachten dagen werkloosheid voor de situatie van “Uitstroom naar baan” een vertekend beeld voor een oudere werknemer. De kans op het vinden van ander werk geeft echter wel een waarheidsgetrouw beeld. Dit wordt ook door de kantonrechter in deze zaak bevestigd (ro. 4.25): “Illustratief in dit verband is dat beide partijen wijzen op de uitkomsten van de website www.hoelangwerkloos.nl, waarin wordt aangegeven dat de kans op uitstroom uit de WW zeer gering is. Dat maakt dat op het moment van ontslag een lange periode van werkloosheid met een teruggang in inkomen als voorzienbaar gevolg meegewogen moet worden. De kantonrechter kent daarmee dus betekenis toe aan de berekende kans op het vinden van ander betaald werk”. Ook kan bij een kleine kans op het vinden van ander werk, goed het aantal te verwachten dagen bij de situatie “Werkloos tot pensioen” worden gebruikt. Zie rechtspraak.nl voor de volledige tekst van de uitspraak, waarbij de inleiding bij de uitspraak enige nuancering behoeft.