“Mag Ontslag?” volop in de media

In de Volkskrant van 20 augustus jl. is aandacht besteed aan de tool “Mag Ontslag?” in het artikel “Site voorspelt succeskans bij rechter na ontslag”. Via deze link kunt u het volledige artikel downloaden. Ook op de site van Folia, magazine van de UvA en de HvA, kunt u lezen over de tool via deze link. Verder benoemt Rendement dat de tool binnenkort ook geformuleerd vanuit werkgeverszijde beschikbaar zal zijn op www.magontslag.nl. De verwachting is dat dit in januari 2016 zal zijn. Dit kunt u lezen via deze link.