Gegeven antwoorden worden vanaf nu meegestuurd

Bij het doorlopen van de tools kwam al een tussenoverzicht van de gegeven antwoorden in beeld, als een categorie vragen was afgesloten. Nu kan de gebruiker na het invullen ook een volledig overzicht van de gegeven antwoord inzien. Zo is inzichtelijk welke vragen zijn beantwoord. Daarnaast kan een ingeschakelde professional of juist client zelf, zien of alle antwoorden juist zijn gegeven. Het overzicht van gegeven antwoorden wordt verstrekt bij de volgende tools:

  • Tools over redelijke gronden voor ontslag;
  • Instemming;
  • Pensioenontslag;
  • Faillissement;
  • Het berekenen van de transitievergoeding;
  • De tool die kijkt of en zo ja, wanneer een tijdelijk contract overgaat in een vast contract.