Meerdere ontslaggronden

Vanaf heden kunt u meerdere ontslaggronden doorlopen als uw werkgever verschillende gronden aan het ontbindingsverzoek ten grondslag legt. Voert uw werkgever disfunctioneren aan als primaire reden en een verstoorde arbeidsverhouding als subsidiaire reden voor ontslag? Of voert uw werkgever verwijtbaar handelen aan als eerste ontslaggrond, disfunctioneren als tweede ontslaggrond en een verstoorde arbeidsverhouding als derde ontslaggrond? Koop dan de tool 'Mag Ontslag' en na betaling opent de link op tools.magontslag.nl. Op basis van al de aangevoerde ontslagronden geeft de tool een inschatting of het verweer kans van slagen heeft. Bij kans op succes bevat de gegenereerde brief, het bezwaar- of verweerschrift juridische argumenten ten aanzien van al de aangevoerde gronden. Aan het einde van de tool kunt u ervoor kiezen de transitievergoeding te berekenen, zodat wordt bekeken of aanspraak gemaakt kan worden op de transitievergoeding en zo ja, wat de hoogte van de vergoeding is. In de tool voor meerdere ontslaggronden zijn de ontslaggronden bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid niet opgenomen, aangezien het UWV in eerste instantie hierover beslist en bij deze omstandigheden geen andere ontslaggronden denkbaar zijn.