AOW-/pensioenontslag

Rondom het bereiken van de pensioen- of AOW-gerechtigde leeftijd gelden speciale regels voor ontslag. Hebt u die leeftijd bereikt en wil uw werkgever u ontslaan? Check of dit wel mag.

Gebruik daarvoor deze tool:

  • Zijn er juridische gronden waarom u niet ontslagen kunt worden?
  • Alle mogelijke opties worden verkend.
  • Een op maat gemaakte brief voor uw werkgever.
De tool vraagt het volgende:
  • Circa 10 minuten doorlooptijd
  • U hebt de pensioen- of AOW-gerechtigde leeftijd bereikt
  • De tool is volledig gratis