Proeftijd

Geldigheid proeftijd

 
Uw werkgever wil u ontslaan in uw proeftijd. Dat is in principe mogelijk zonder tussenkomst van het UWV of een rechter. Uw proeftijd moet dan wel geldig zijn. Dit hangt onder andere af van de duur van uw arbeidsovereenkomst en of een cao van toepassing is. Is een cao op uw arbeidsovereenkomst van toepassing?