AOW-/pensioenontslag

Uw arbeidsovereenkomst kan in sommige gevallen eindigen wegens het bereiken van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd. Er zijn 2 mogelijkheden:

  • In uw arbeidsovereenkomst kan een bepaling zijn opgenomen op grond waarvan uw arbeidsovereenkomst automatisch eindigt als u een bepaalde leeftijd hebt bereikt;
  • Uw werkgever zegt uw arbeidsovereenkomst (zonder uw instemming) op wegens het bereiken van de AOW-leeftijd of een andere overeengekomen leeftijd.
  • In veel situaties is het lastig te bepalen of AOW-of pensioenontslag is toegestaan. De tool helpt u hierbij. U krijgt antwoord op de vraag of AOW-/pensioenontslag is toegestaan. Als dit niet is toegestaan, dan wordt een brief gegenereerd die u aan uw werkgever kunt sturen.