Mag een ontslag op staande voet?

Juridische informatie

Bij een ontslag op staande voet wordt uw arbeidsovereenkomst meteen beëindigd. Het loon stopt dan ook direct. Ontslag op staande voet mag vaak niet. Het mag alleen als uw werkgever een ‘dringende reden’ heeft. Of hier sprake van is hangt af van alle omstandigheden van het geval. Uw werkgever moet u de reden van het ontslag mededelen. Tussen het voorval en het ontslag op staande voet mag niet te veel tijd zitten. Als ontslag op staande voet is toegestaan, dan hebt u soms toch nog recht op een vergoeding.

Invullen van Mag Ontslag

Deze tool geeft een inschatting van uw positie bij (een dreigend) ontslag. Het beantwoorden van de vragen kost 15 tot 25 minuten. Het is handig bepaalde documenten bij de hand te houden als u de tool invult, zoals uw arbeidsovereenkomst, een loonstrook en het verzoekschrift dat uw werkgever heeft ingediend bij de kantonrechter.

Documenten downloaden

Na het beantwoorden van de vragen kunt u 3 verschillende documenten downloaden: een rapport, een brief voor aan uw werkgever en, afhankelijk van de situatie, een bezwaarschrift of verweerschrift. In het overzichtelijke rapport ziet u in één oogopslag welke argumenten u hebt, maar ook welke punten in uw nadeel werken. Op basis van uw antwoorden wordt een persoonlijke brief voor aan uw werkgever en een bezwaarschrift voor aan het UWV of een verweerschrift voor naar de kantonrechter gegenereerd. De brief is dus voor iedereen anders.

Let op: Als u doorgaans minder dan 4 dagen per week professioneel het huishouden verzorgt, als u een bestuurder van een rechtspersoon bent of als u een geestelijk ambt bekleedt, dan hoeft uw werkgever niet eerst naar het UWV of de kantonrechter. U hebt dan dus geen bezwaarschrift of verweerschrift nodig. In deze situaties kunt u de tool wel gebruiken voor een beoordeling van de redelijke grond voor ontslag en het genereren van een brief aan uw werkgever.

En daarna...?

Met de brief en het verweerschrift kunt u zelf aan de slag. U kunt de brief naar uw werkgever sturen als u gevraagd bent in te stemmen met de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst. Als uw werkgever een ontslagaanvraag heeft ingediend bij het UWV, dan kunt u het bezwaarschrift gebruiken. Heeft uw werkgever een ontbindingsverzoek ingediend bij de kantonrechter? Dan kunt u het verweerschrift gebruiken om verweer te voeren bij de rechtbank. In het rapport staat uitgelegd hoe een proces bij de rechter gaat en waar u rekening mee moet houden.

Hebt u na het gebruik van de tool nog vragen? Neem contact met ons op.