Mag een ontslag op staande voet?

Juridische informatie

Bij een ontslag op staande voet wordt uw arbeidsovereenkomst meteen beëindigd. Het loon stopt dan ook direct. Ontslag op staande voet mag vaak niet. Het mag alleen als uw werkgever een ‘dringende reden’ heeft. Of hier sprake van is hangt af van alle omstandigheden van het geval. Uw werkgever moet u de reden van het ontslag mededelen. Tussen het voorval en het ontslag op staande voet mag niet te veel tijd zitten. Als ontslag op staande voet is toegestaan, dan hebt u soms toch nog recht op een vergoeding.

Invullen van Mag Ontslag

Deze tool geeft een inschatting van uw positie bij (een dreigend) ontslag. Het beantwoorden van de vragen kost 15 tot 25 minuten. Het is handig bepaalde documenten bij de hand te houden als u de tool invult, zoals uw arbeidsovereenkomst en een loonstrook.

Documenten downloaden

Na het beantwoorden van de vragen kunt u drie verschillende documenten downloaden: een rapport, een brief voor aan uw werkgever en een verzoekschrift. In het overzichtelijke rapport ziet u in één oogopslag welke argumenten u hebt, maar ook welke punten in uw nadeel werken. Op basis van uw antwoorden wordt een persoonlijke brief voor aan uw werkgever en een verzoekschrift voor naar de kantonrechter gegenereerd. De brief is dus voor iedereen anders.

En daarna...?

Met de brief en het verweerschrift kunt u zelf aan de slag. U kunt de brief naar uw werkgever sturen om mede te delen dat u de kantonrechter zal verzoeken het ontslag te vernietigen. U vraagt vernietiging van het ontslag door het verzoekschrift naar de rechtbank te sturen. In het rapport staat uitgelegd hoe een proces bij de rechter gaat en waar u rekening mee moet houden.

Hebt u na het gebruik van de tool nog vragen? Neem contact met ons op.