Transitie­­vergoeding Wwz berekenen

Wanneer gebruikt u de Wwz-berekeningswijze?