AOW-/pensioenontslag

Algemeen

 
Is in uw arbeidsovereenkomst een beding opgenomen waaruit volgt dat uw arbeidsovereenkomst automatisch (van rechtswege) eindigt op het moment dat u een bepaalde leeftijd hebt bereikt?

Let op: dit beding kunt u vinden in uw arbeidsovereenkomst, een bijlage of de cao. Als er geen leeftijd bij staat, dan moet u kijken of er staat dat uw arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Er kan ook een beding zijn opgenomen waarin beide leeftijden worden genoemd, bijvoorbeeld: "De arbeidsovereenkomst eindigt bij het bereiken van de pensioen-/AOW-gerechtigde leeftijd". U kiest dan voor het derde antwoord.

Toelichting

De pensioengerechtigde leeftijd is niet altijd hetzelfde als de AOW-gerechtigde leeftijd. In uw pensioenreglement staat wanneer uw pensioen ingaat. De leeftijd waarop uw AOW ingaat, hangt af van wanneer u bent geboren. De AOW-leeftijd gaat sinds 2013 in jaarlijkse stappen omhoog naar een leeftijd van 67 jaar in 2021.