Instemming ongedaan maken

Soms vraagt een werkgever werknemer in te stemmen met het ontslag. Wanneer dit gedaan is, hoeft geen ontslagprocedure gevolgd te worden. Hebt u ingestemd? Onder bepaalde voorwaarden kunt u deze instemming ongedaan maken.

Gebruik daarvoor deze tool:

De tool vraagt het volgende: