Ernstig gewetensbezwaar

Algemeen

 
Uw werkgever wil uw arbeidsovereenkomst beëindigen, omdat u volgens hem arbeid weigert te verrichten wegens een ernstig gewetensbezwaar. Dit is een niet te overbruggen bezwaar tegen de door uw werkgever opgedragen taak. Het bezwaar kan verschillende grondslagen hebben, zoals religieuze, politieke of maatschappelijk erkende ethische motieven.

Uw argumenten Uw argumenten

Toelichting

Voorbeelden van ernstige gewetensbezwaren zijn:
  • Een verpleegkundige die weigert te assisteren bij een abortus;
  • Een ambtenaar die weigert een huwelijk te sluiten;
  • Het weigeren van het verzekeren van een bontjas;
  • Het weigeren van het meewerken aan de bouw van een kerncentrale;
  • Het weigeren van het meewerken aan de aanleg van een weg door een natuurgebied.