Transitievergoeding WAB

Leeftijd en dienstverband

 
Is in het contract (of een toepasselijke cao) opgenomen dat het contract eindigt bij het bereiken van een bepaalde leeftijd van de werknemer? En heeft de werknemer deze leeftijd al bereikt?

x Wetgeving
Art. 7:669 lid 4 BW.

Toelichting

Er moet dan iets staan dat ongeveer lijkt op: "het contract eindigt van rechtswege als de werknemer de leeftijd van XX bereikt." of "Wanneer de werknemer de AOW-leeftijd bereikt, eindigt het contract zonder dat enige vorm van opzegging noodzakelijk is."