Transitievergoeding WAB berekenen

De Transitievergoedingtool is uitgebreider dan andere beschikbare tools op internet. Wat is het verschil?
 • De tool is compleet (en ook in uitzonderingssituaties kloppend);
 • Duidelijke vragen, met toelichtingen en voorbeelden;
 • U kunt een afwijkend percentage vakantiegeld invullen;
 • Aftrekbare kosten worden meegenomen in de berekening;
 • Een duidelijk printbaar overzicht, dat u kunt downloaden en/of kunt ontvangen per e-mail.
 • Is de transitievergoeding ook van belang bij wederzijds goedvinden?

  Ja. Bij een beëindiging met wederzijds goedvinden is de werkgever niet verplicht de transitievergoeding te betalen. De transitievergoeding is wel een goed (minimum) uitgangspunt voor de vergoeding die wordt overeengekomen in de vaststellingsovereenkomst.

  Houdt de tool ook rekening met bijzondere situaties?

  De tool houdt rekening met bijzondere situaties:

 • Werkgevers kunnen in aanmerking komen voor een compensatie voor de transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst beëindigd (of niet verlengd) wordt wegens/na langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer.
 • Het kan zo zijn dat een eerdere arbeidsovereenkomst wordt verlengd, maar dan voor minder uren of dat de werknemer herplaatst wordt in een (andere) functie voor minder uren. De arbeidsovereenkomst wordt dan niet helemaal, maar voor een deel beëindigd. Ook hier houdt de tool rekening mee.
 • Het salaris is opgebouwd uit verschillende componenten, hoe moet ik dit invullen?

  De tool houdt rekening met verschillende salariscomponenten. U vult het brutosalaris in zonder looncomponenten. Daarna kunt u aangeven of u de vragen over salariscomponenten wilt beantwoorden. Als u hiervoor kiest zal bij de berekening (indien van toepassing) rekening worden gehouden met een vaste bonus, overwerkvergoeding, vaste toeslag per maand, winstuitkering, eindejaarsuitkering en dertiende maand. Bij de vragen wordt altijd een duidelijke toelichting gegeven.