Transitievergoeding WAB

Leeftijd en dienstverband

 
Heeft de werknemer het contract beëindigd vanwege:
  • ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever;
  • of
  • een aanzienlijke verslechtering van de arbeidsvoorwaarden na een overgang van onderneming?

Toelichting

Als de werknemer zelf het contract opzegt in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid, dan moet u de vraag met "Nee" beantwoorden. In de rechtspraak is uitgemaakt dat als een werkgever het contract niet opzegt na langdurige arbeidsongeschiktheid om zo geen transitievergoeding te hoeven betalen, dit niet ernstig verwijtbaar is.

Wel moet de werkgever instemmen. Hij kan dan compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die aan langdurig zieke werknemers is betaald. Dit kan alleen over het bedrag tot aan de 'wachttijd' van 2 jaar. Het langer in dienst houden van een zieke werknemer is (dus) niet zonder risico's.