Transitievergoeding WAB

Leeftijd en dienstverband

 
Heeft de werknemer zelf ernstig verwijtbaar gehandeld of nagelaten?

Toelichting

Van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten is sprake bij bijvoorbeeld diefstal of het herhaaldelijk niet houden aan re-integratieverplichtingen. Zelfs als loonopschorting is toegepast.