Transitievergoeding WAB

Leeftijd en dienstverband

 
Wanneer is de werknemer in dienst getreden? Houd rekening met opvolgend werkgeverschap (zie de uitleg in de vorige vraag).
x Wetgeving
Art. 7:673 lid 1, 2 en 4 BW.

Rechtspraak
Hoge Raad 17 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2905.