Transitievergoeding WAB

Salariscomponenten

 
Wat is het bruto verkregen loon over deze dagen?
x Wetgeving
Art. 2 Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding.

Wetsgeschiedenis
Kamerstukken II 2014-2015, 33 988, nr. 17, p. 19.


Toelichting

Dit is het bedrag dat op de loonstrook staat. Vul het bruto bedrag in zoals uitgekeerd aan de werknemer. Dus met (variabele) componenten en vakantiegeld.