Transitievergoeding WAB

Leeftijd en dienstverband

 
Vul het totaal aantal volle maanden van het dienstverband in (hele jaren niet meegerekend). Het gaat om afgeronde maanden. Reken vanaf het moment dat de werknemer 18 jaar werd. Lees de toelichting voor een rekenvoorbeeld.

Resterende, losse dagen worden nog niet meegerekend.

Toelichting

De werknemer werkte bijvoorbeeld van 9 januari 2019 tot en met 31 januari 2021 en vervolgens van 1 april 2021 tot en met 31 juli 2022. Bij de vorige vraag is ingevuld dat 3 hele jaren is gewerkt. Er resteren nog 4 volle maanden (april, mei, juni en juli 2022).

De dag dat de werknemer 18 jaar werd, is de eerste dag van het dienstverband. Werd de werknemer bijvoorbeeld op 12 maart 2017 18 jaar, dan is de eerste volle maand van het dienstverband gemaakt op 11 april 2017.