Transitievergoeding WAB

Salariscomponenten

 
Wat is het bruto uurloon exclusief vakantiegeld en toeslagen?

Let op: vul niet het maandloon in!
x Wetgeving
Art. 7:673 lid 2 en lid 10 BW.

Art. 2 Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding.

Rechtspraak
Kantonrechter Roermond 30 oktober 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:10444.
Kantonrechter Roermond 13 september 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:8895.

Toelichting

Het uurloon staat op de loonstrook.

U kunt het uurloon ook zelf berekenen als een vast maandsalaris wordt uitbetaald en een vast aantal uur wordt gewerkt: het bruto maandsalaris (exclusief salariscomponenten) x 12 ÷ 52 ÷ (het aantal uren per week).

Voorbeeld:
Een directeur werkt 40 uur per week en heeft een bruto maandloon van €8.273,84 euro. Het bruto maandloon €8.273,84 x 12 maanden geeft een jaarloon van €99.286,08. Het jaarloon gedeeld door 52 weken is €1.909,35, dit is het weekloon (naar boven afgerond). Het loon per week delen door 40 uur geeft een uurloon van €47,73.