Transitievergoeding WAB

Salariscomponenten

 
Hoeveel uur werkt(e) de werknemer per week? Lees de toelichting als wisselende uren zijn gewerkt.
x Wetgeving


Art. 2 Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding.

Art. 2 Regeling looncomponenten en arbeidsduur

Wetsgeschiedenis
Factsheet transitievergoeding Rijksoverheid[/urlname]

Toelichting

Ziekte, verlof en staking zijn niet van invloed als een vast aantal uren is afgesproken. Vul het afgesproken aantal uren aan. Doe dit ook als minder is gewerkt.

Als de werknemer een wisselend aantal uren per maand heeft gewerkt, dan berekent u dit als volgt:
  • Als de werknemer meer dan 12 maanden heeft gewerkt: tel de uren van de laatste 12 maanden bij elkaar op en deel het geheel door 52;
  • Als de werknemer nog geen 12 maanden heeft gewerkt: tel de uren van de gewerkte maanden bij elkaar op en deel het geheel door het aantal weken dat is gewerkt.

Werkte de werknemer meer dan 30 dagen in totaal niet in de maanden waarover het gemiddelde wordt berekend en kwam dit door ziekte, verlof en/of staking? Dan moet in plaats van de maanden waarin de werknemer niet werkte worden gerekend met maanden waarin geen sprake was van ziekte, verlof of staking. Was de werknemer opgeteld meer dan 30 dagen ziek in de maanden april, mei en augustus 2021? En eindigt het dienstverband december 2021? Volgens de wet berekent u dan het gemiddelde over de maanden april 2020 tot en met maart 2021. Trad de werknemer bijvoorbeeld januari 2021 in dienst, dan is het gemiddelde: (alle uren van januari, februari en maart 2021) ÷ (het aantal weken waarin is gewerkt).