Transitievergoeding WAB

Langdurige arbeidsongeschiktheid

 
Vul het totaal aantal volle maanden dat het contract duurde nadat de werknemer 2 jaar arbeidsongeschikt was (hele jaren niet meegerekend). Het gaat om afgeronde maanden.
Zijn er geen volle maanden, laat dan 0 staan.

Resterende, losse dagen worden nog niet meegerekend.

Toelichting

Het contract wordt bijvoorbeeld per 31 december 2022 beëindigd. De werknemer werd op 11 juni 2018 ziek. Hij was dus op 10 juni 2020 2 jaar arbeidsongeschikt. Bij de vorige vraag over volle jaren is '2' geantwoord. U vult nu '6' in (van 10 juni tot aan 10 december).