Transitievergoeding WAB

Langdurige arbeidsongeschiktheid

 
Zitten tussen het moment dat de werknemer 2 jaar arbeidsongeschikt was en de einddatum van het contract losse dagen (hele jaren en hele maanden niet meegerekend)?

Toelichting

Het contract wordt bijvoorbeeld per 31 december 2022 beëindigd. De werknemer werd op 11 juni 2018 ziek. Hij was dus op 10 juni 2020 2 jaar arbeidsongeschikt. Bij de vorige vragen over volle jaren en maanden is '2' en '6' geantwoord. U kiest nu voor "Ja", want de dagen tussen 10 december en 31 december zijn losse dagen.