Transitievergoeding WAB

Langdurige arbeidsongeschiktheid

 
Wat zou het bruto verkregen loon over deze losse dagen zijn als het afgesproken salaris nog was uitbetaald?
In de toelichting staat meer uitleg.

Bereken het bruto bedrag, dus met (variabele) componenten en vakantiegeld.

Toelichting

Als door de arbeidsongeschiktheid geen of lager loon wordt betaald, dan moet het loon berekend worden. Het contract wordt bijvoorbeeld per 31 december 2022 beëindigd. De werknemer werd op 11 juni 2018 ziek. Hij was dus op 10 juni 2020 2 jaar arbeidsongeschikt. Bij de vorige vragen over volle jaren en maanden is '2' en '6' geantwoord. Het loon moet worden berekend over de dagen tussen 10 december en 31 december. Het bedrag wordt: 21 ÷ 31 x (het laatst afgesproken maandloon).