Transitievergoeding WAB

Salariscomponenten

 
Krijgt de werknemer een vaste bonus? Zo ja, hoeveel is dit bruto per maand?
x Wetgeving
Art. 7:673 lid 2 en lid 10 BW.

Art. 3 lid 1 onder c Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding.

Art. 5 Regeling looncomponenten en arbeidsduur.

Rechtspraak
Kantonrechter Rotterdam 28 augustus 2018,
ECLI:NL:RBROT:2018:7047


Toelichting

Als de werknemer een vaste bonus per jaar krijgt, deelt u dit bedrag door 12 en vult u die uitkomst in. Wisselt het bedrag per jaar of per maand, dan moet u het gemiddelde uitrekenen over de 3 jaren vóór het jaar waarin het contract eindigt. Tel het jaar waarin het contract eindigt dus niet mee. Eindigt het contract bijvoorbeeld in 2021, bereken dan het gemiddelde per maand over de jaren 2018, 2019 en 2020.