Transitievergoeding WAB

Salariscomponenten

 
Krijgt de werknemer een vaste overwerkvergoeding? Zo ja, hoeveel is dit bruto per maand?
x Wetgeving
Art. 7:673 lid 2 en lid 10 BW.

Art. 3 lid 1 onder b Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding.

Art. 4 Regeling looncomponenten en arbeidsduur.

Rechtspraak
Hof Arnhem-Leeuwarden 11 juni 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:5383


Toelichting

Als de werknemer een vaste overwerkvergoeding per jaar krijgt, deelt u dit bedrag door 12 en vult u die uitkomst in. Wisselt het bedrag per jaar of per maand, dan moet u het gemiddelde uitrekenen van wat de werknemer heeft gekregen over de afgelopen 12 maanden vóór de maand waarin het contract eindigt. Eindigt het contract bijvoorbeeld in januari 2022, bereken dan het gemiddelde over de maanden januari tot en met december 2021.