Transitievergoeding WAB

Salariscomponenten

 
Heeft de werknemer recht op winstuitkering? Zo ja, hoeveel is dit bruto per jaar?
x Wetgeving
Art. 7:673 lid 2 en lid 10 BW.

Art. 3 lid 1 onder c Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding.

Art. 5 Regeling looncomponenten en arbeidsduur.

Toelichting

Als de werknemer een vaste winstuitkering per maand krijgt, vermenigvuldigt u dit bedrag met 12 en vult u die uitkomst in. Wisselt het bedrag per jaar of per maand, dan moet u het gemiddelde uitrekenen over de 3 jaren vóór het jaar waarin het contract eindigt. Tel het jaar waarin het contract eindigt dus niet mee. Eindigt het contract bijvoorbeeld in 2021, bereken dan de gemiddelde winstuitkering per jaar over de jaren 2018, 2019 en 2020.