Transitievergoeding WAB

Salariscomponenten

 
Heeft de werknemer recht op een eindejaarsuitkering? Zo ja, hoeveel bedraagt deze (per jaar) bruto? Vul hier niet de 13e maand in.
x Wetgeving
Art. 7:673 lid 2 en lid 10 BW.

Art. 3 lid 1 onder a Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding.

Art. 5 Regeling looncomponenten en arbeidsduur.