Transitievergoeding WAB

Eerdere kosten werkgever

 
Heeft de werkgever al eerder een transitievergoeding aan de werknemer betaald voor de beëindiging van een voorafgaand contract?
x Wetgeving
Artikel 7:673 lid 5 BW.

Wetsgeschiedenis
Kamerstukken II 2013/2014, 33 818, 3, p. 112.

Toelichting

Het kan ook zijn dat de werkgever opvolgend werkgever is en dat de vorige werkgever een transitievergoeding heeft betaald voor de beëindiging van een voorafgaand contract.

Van opvolgend werkgeverschap is sprake als:

1. Het moment van overgang lag op of na 1 juli 2015:
  • Overgang van onderneming heeft plaatsgevonden en de werknemer is grotendeels hetzelfde werk blijven doen;
  • De werknemer werkte eerst voor een andere werkgever die valt onder dezelfde organisatie (u moet hierbij denken aan bijvoorbeeld verschillende locaties van dezelfde supermarkt). Let op dat geen sprake is van opvolgend werkgeverschap als de werknemer zelf het contract heeft opgezegd en vervolgens in dienst treedt bij een andere eenheid;
  • De werknemer eerst als uitzendkracht werkte en inmiddels op basis van een arbeidsovereenkomst bij hetzelfde bedrijf.
  • De werkgever is failliet gegaan, maar maakte een doorstart.
2. Het moment van overgang lag vóór 1 juli 2015:
  • Overgang van onderneming heeft plaatsgevonden en de werknemer is grotendeels hetzelfde werk blijven doen;
  • De werkgever heeft zodanige banden met de vorige werkgever, dat hij inzicht heeft in eigenschappen, manier van werken en kwaliteiten van de werknemer tijdens periode bij de vorige werkgever. Hij (of iemand van personeelszaken) moet de werknemer hebben zien werken voordat hij de werknemer aannam;
  • De werknemer eerst als uitzendkracht werkte en inmiddels op basis van een arbeidsovereenkomst bij hetzelfde bedrijf.
  • De werkgever is failliet gegaan, maar maakte een doorstart.