Mag mijn ontslag?

Juridische informatie

Uw werkgever mag u alleen ontslaan als hij daarvoor een goede reden heeft. Deze redenen staan in de wet. Dat noemen we een ‘redelijke grond’. Vaak ziek zijn is zo'n redelijke grond voor ontslag. Of ontslag om vaak ziek zijn mag hangt af van alle omstandigheden van het geval.

Invullen van Mag Ontslag

Deze tool geeft een inschatting van uw positie bij (een dreigend) ontslag. Het beantwoorden van de vragen kost 15 tot 25 minuten. Het is handig bepaalde documenten bij de hand te houden. Bijvoorbeeld uw arbeidsovereenkomst. En een loonstrook. Misschien hebt u al het verzoekschrift dat uw werkgever stuurde aan de kantonrechter. Daarin staat waarom hij u wil ontslaan.

Documenten downloaden

Eerst beantwoordt u vragen. Daarna krijgt u documenten. U krijgt altijd een rapport met het antwoord op uw vraag. En ons advies. Is het een positief advies? Dan krijgt u ook brieven voor aan uw werkgever en aan de rechtbank. Die maakt de tool op basis van uw antwoorden. De brief is dus voor iedereen anders. U kunt alle documenten downloaden.

Let op: verzorgt u voor minder dan 4 dagen per week professioneel het huishouden? Of bent u een bestuurder van een rechtspersoon of een geestelijke? Dan hoeft uw werkgever niet eerst naar het UWV of de kantonrechter. U hebt dan dus geen verweerschrift nodig. U kunt de tool wel gewoon gebruiken. Uw werkgever moet namelijk wel een redelijke grond voor ontslag hebben. En die brief aan uw werkgever helpt u verder.

En daarna?

Met de documenten kunt u zelf aan de slag. In het rapport staat nog meer uitleg. Die uitleg helpt u verder. Ook als u naar de rechter moet.

Hebt u na het gebruik van de tool nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen u ook helpen!